Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Pandemi Döneminde Değişen Tüketici Davranışlarının Anlaşılması Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

in: Pandemi Döneminde Reklam, Medya ve Tüketici, Ergüven Sinan, Yıldız Serdar, Editor, Detay Yayıncılık, pp.51-72, 2021

Pandemi Döneminde Değişen Tüketici Davranışları ve Yeni Normalde trendler

in: Pandemi Döneminde Reklam, Medya ve Tüketici, Ergüven Sinan, Yıldız Serdar, Editor, Detay Yayıncılık, pp.1-25, 2021

Fiyat Yönetimi

in: Pazarlama Yönetimi, Erdoğan, B. Zafer, Eroğlu Hall, Elif, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.120-146, 2020

Dijital Çağın Reklam Aracı: Markalı Mobil Uygulamalar

in: Reklamcılıktan Siyasal İletişime Disiplinler Arası Çalışmalar, Ömer Kutlu, Editor, Detay, Ankara, pp.121-148, 2020

Pazarlama İletişimi Yönetimi

Kapital Medya A.Ş. MediaCat Yayınları,, 2002