Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reflections and Transformations in an Open University

100th AECT Annual Conference, United States Of America, 15 - 19 October 2023

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ruh Sağlığının Desteklenmesi: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022, pp.1223

Blended Learning Models: A Glimpse Into the Rotation Model

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022, pp.701-712

Artificial Intelligence Applications in Distance Education During Covid 19: A Systematic Review of Recent Research Areas

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022, pp.781-782 Sustainable Development

Özel Gereksinimli Üniversite Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Teknolojilerine Yönelik Yeterlik ve Deneyim Algılarının Belirlenmesi

International Conference on Educational Technology and Online Learning (ICETOL-2022), Burhaniye/Ören/Balıkesir, Turkey, 23 - 26 June 2022

Online Exams in Online Distance Education: Current Practices, Challenges, and Solutions

International Conference on Open and Innovative Education (ICOIE 2021), Kowloon, Hong Kong, 5 - 07 July 2021

Uzaktan Öğrenenlerin Hedef Yönelimlerine Göre Bitirme Sürelerinin Incelenmesi

International Open Distance Learning Conference (IODL 2019), Eskişehir, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.701-706

Açık ve uzaktan öğrenmede beşinci nesil: Yapay zeka

International Open Distance Learning Conference (IODL 2019), Eskişehir, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.797-803

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Engelli Öğrencilerin Öğrenimi Erteleme Durumlarının İncelenmesi

International Open Distance Learning Conference (IODL 2019), Eskişehir, Turkey, 14 - 16 October 2019, pp.669-674

Dropout in Open and Distance Learning: Active and Passive Learners

AECT International Convention 2019, Las Vegas, United States Of America, 21 - 25 October 2019, pp.192-198

Anadolu Üniversitesi Personelinin Temel İlkyardım Bilgisi Düzeylerinin Belirlenmesi

EJERCongress 2019 - VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.2076-2084

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Sembole Dayalı Dersler İçin Görme Engelli Bireylere Öğrenme Destek Modeli Geliştirilmesi

EJERCongress 2019 - VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1824-1825

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Destek Ortamı Olarak Çağrı Merkezi Kullanımının İncelenmesi

2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2018

Çevrimiçi ve Karma Öğrenme Ortamlarında e-Değerlendirme: TeSLA Projesi

Eğitimde FATİH Projesi, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2017

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Hizmetleri: Sorunlar Ve Çözüm Stratejileri

11th International Computer InstructionalTechnologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Destek ve Danışmanlık Hizmetleri: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Örneği

11th International Computer InstructionalTechnologies Symposium (ICITS 2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Financial Literacy of Open Education Students in Anadolu University Turkey

LICE-2016 London International Conference on Education, Londrina, Brazil, 14 - 17 November 2016 Sustainable Development

Financial Literacy of Open Education Students inAnadolu University

London International Conference on Education (LICE-2016), London, England, 14 - 17 October 2016 Sustainable Development

Emerging student support trends on social media platforms in openeducation system

Global Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU 2015), Cyprus (Kktc), 27 - 28 August 2015, vol.7, pp.27-33

USE OF DIGITAL BOOKS AT ACADEMIC LEVEL PERCEPTIONS ATTITUDES AND PREFERENCES OF POST GRADUATE STUDENTS

1 st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015

Etkileşimli Videoların Öğretim Elemanı Destek Sisteminde Kullanılabilirliği

Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir, Turkey, 31 January - 06 February 2015, pp.1-2

Sağlıkta e İlkyardım Uygulamaları

Akademik Bilişim Konferansı 2015, Eskişehir, Turkey, 31 January - 06 February 2015

STUDENT AFFAIRS IN DISTANCE EDUCATION SYSTEM OF A MEGA-UNIVERSITY

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.6531-6534 identifier

ONLINE SOCIAL NETWORKS AS COMMUNICATION AND LEARNING ENVIRONMENTS: POST-GRADUATE STUDENTS' ATTITUDES AND PREFERENCES

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.4686-4694 identifier

Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarında Sanal Sınıf Yönetimi : Adobe Connect Yazılımı Örneği

II. İnternational Instructinal TechnologiesTeacher Education Symposium, AFYON, Turkey, 20 - 22 May 2014

The Software Engineering Life Cycle Approach SELCA Developing Distance Education Milieus

SITE 2014--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Jacksonville, United States Of America, 17 - 19 March 2014, pp.302-306

Technology oriented efforts to support faculty in online learning environment

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3916-3920 identifier identifier

GAME-BASED LEARNING CONTENT PRODUCTION FOR E-LEARNING ENVIRONMENTS

3rd International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2011, pp.5755-5761 identifier

ONLE PLE Linkage Design Model

IODL&ICEM International Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Turkey, 6 - 10 October 2010, pp.857-868

Faculty support in online learning

IODL&ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 October 2010, pp.943-953

Öğrenme yönetim sistemlerinde ders tasarımı

10th International Educational Technology Conference & Exhibition, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.1059-1061

Storyboarding issues in online course production process

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4712-4716 identifier identifier

Using multimedia objects in online learning environment

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.5157-5161 Sustainable Development identifier identifier

Western europe e certificate programs ın context lifelong learning

IInd International Congress of European Turks, Antwerp, Belgium, 6 - 09 May 2009, pp.855-861

Mobil 3g teknolojilerinin uzaktan eğitimde kullanımı

9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey, 6 - 09 May 2009, pp.679-684

İnternetin özel eğitimde kullanımı portal tasarımı örneği

6th International Educational Technology Conference, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, pp.1285-1291

Eğitim sitelerinin yönetimi

Bilgi Teknolojileri IV / Akademik Bilişim 2006, Denizli, Turkey, 9 - 11 February 2006

Türkiye de yüksek örgün öğrenimce çevrimiçi e öğrenme

5th International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.640-644

E öğrenmede sanal şirket uygulaması Anayay com örneği

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 - 26 November 2004, pp.797-802 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Özel Gereksinimli Öğrenenlere Yönelik Destek Hizmetlerinin İncelenmesi

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Teknoloji Boyutu, Kesim Mehmet, Yüzer Tevfik Volkan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.220-239, 2020

Dijital Oyunlar Bağlamında Etik

in: Bilişim Güvenliği ve Etiği, Prof.Dr. Ferhan Odabaşı, Dr. Şenay Ozan Leymun, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.247-268, 2019

Dijital Oyunlar Bağlamında Etik

in: Bilişim Etiği ve Güvenliğ, Prof.Dr. Ferhan Odabaşı, Dr.Şenay Ozan Leymun, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.247-268, 2019

Advanced student support tools for open anddistance education students: example ofAnadolu University Hashtag-based frequentlyasked question system

in: Claves innovadoras para la prevención del abandonoen instituciones de educación abierta y a distancia experiencias internacionales, Magdalena Cruz y Ángeles Sánchez-Elvira, Editor, Ediciones UAPA, pp.147-167, 2016

Quality Standarts and Key Areas of Online Education in European Union

in: Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in E-Learning, Gülsün Eby, T. Volkan Yüzer, Simber Atay, Editor, IGI Global, pp.146-168, 2016

Quality Standards and Key Areas of Online Education in European Union

in: Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in E Learning, Gulsun Eby ,T. Volkan Yuzer, Simber Atay , Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.146-167, 2015

Web Sitelerinin Sosyal Ağ Entegrasyonu

in: İnternet ve Web Programlama, Muhammet Recep OKUR, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.219-237, 2015

Use of Virtual Classrooms in Online Learning Environments

in: Adoption of Virtual Technologies for Business Educational and Governmental Advancements, Sushil K. Sharma, Editor, IGI Global, pp.126-134, 2013

Metrics

Publication

101

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

28

H-Index (Scopus)

3

Project

28

Thesis Advisory

5

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals