Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reflections and Transformations in an Open University

2023 AECT International Convention: AECT 100: Reflections and Transformations, Florida, United States Of America, 15 - 19 October 2023 Creative Commons License

Evaluation of Online Proctoring Manager Training

The 36th Asian Association of Open Universities Annual Conference- AAOU 2023, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2023

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Sosyal Destek: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları Örneği

International Conference on Educational Technology and Online Learning-ICETOL 2022, Balıkesir, Turkey, 23 - 26 June 2022

Uzaktan Eğitimde Akreditasyon Süreçleri

Dokuz Eylül Üniversitesi 1.Eğitim Bilimlerinde Kalite Güvence ve Öğrenci Katılımı Kongresi, 14 - 15 February 2022

Towards Global Governance in Distance Education

27th EDEN Annual Conference, Cenova, Italy, 17 - 20 June 2018, pp.300-304

Çevrimiçi ve Karma Öğrenme Ortamlarında e-Değerlendirme: TeSLA Projesi

Eğitimde FATİH Projesi, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2017

QUALITY ASSURANCE IN DISTANCE EDUCATION: A CASE FROM ANADOLU UNIVERSITY

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.1094-1099 Sustainable Development identifier

Quality assurance and accreditation of MOOCs Current issues and future Trends

Open Education Global Conference 2015, Banff, Canada, 22 - 24 April 2015

Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarında Akreditasyon Türkiye için bir Model Önerisi

International Conference on Quality in Higher Education, 12 - 14 December 2013, pp.88-95

Creating a Culturally Sensitive Online Accreditation Management System for Open and Distance Learning in Turkey

Association for Educational Communications and Technology (AECT) 2013 International Convention, 29 October - 02 November 2013, pp.96

ONLE PLE Linkage Design Model

IODL&ICEM International Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Turkey, 6 - 10 October 2010, pp.857-868

Dynamic Multi Dimensional Discussions for Open Network Learning Environment

IODL&ICEM International Joint Conference and Media Days, Turkey, 6 - 10 October 2010, pp.845-855

Faculty support in online learning

IODL&ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 October 2010, pp.943-953

Uzaktan Eğitim Programlarında Akreditasyon

10th International Educational Technology Conference, 27 - 29 April 2010

Books & Book Chapters

Exploring the Ethical Principles for the Implementation of Artificial Intelligence in Education: Towards a Future Agenda

in: Transforming Education With Generative AI: Prompt Engineering and Synthetic Content Creation, Sharma Ramesh, Bozkurt Aras, Editor, IGI Global, New York, pp.200-212, 2024

Açıköğretim Sisteminde Öğrenci Toplulukları

in: Açıköğretim ile 40 Yıl: Uygulamalar ve Araştırmalar, Aydın Ziya Özgür, Kamil Çekerol, Serpil Koçdar, İlker Kayabaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.383-403, 2023

Supporting Learners with Special Needs in Open, Distance, and Digital Education

in: Handbook of Open, Distance and Digital Education, Olaf Zawacki-Richter,Insung Jung, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.1-16, 2022

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Kalite Süreçleri

in: Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları, İşman Aytekin, Aydın Cengiz Hakan, Çiçek Olgun, Silman Fatoş, Öztunç Mustafa, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.7-24, 2021

Supporting Learners with Special Needs in Open and Distance Learning

in: Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments, Gürhan Durak, Serkan Çankaya, Editor, IGI Global, pp.128-151, 2019

Teknoloji, Toplum ve İnsan

in: Temel Bilgi Teknolojileri I, Volkan Yüzer, Recep Okur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.162-178, 2015

Identifying and Examining Degree-Granting Programs for Distance Education Experts: A Preliminary Analysis

in: Identification Evaluation and Perceptions of Distance Education Experts, Gülsün Eby, Volkan Yüzer, Editor, IGI Global, pp.190-210, 2015

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon

in: Açıköğretimle 30 Yıl, Ali Ekrem Özkul, Cengiz Hakan Aydın, Elif Toprak, Evrim Genç-Kumtepe, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.59-78, 2014

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

162

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

229

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

261

H-Index (Scholar)

7

Citiation (TrDizin)

41

H-Index (TrDizin)

3

Project

16

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals