Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Sosyal Destek: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları Örneği

International Conference on Educational Technology and Online Learning-ICETOL 2022, Balıkesir, Turkey, 23 - 26 June 2022

Uzaktan Eğitimde Akreditasyon Süreçleri

Dokuz Eylül Üniversitesi 1.Eğitim Bilimlerinde Kalite Güvence ve Öğrenci Katılımı Kongresi, 14 - 15 February 2022

Towards Global Governance in Distance Education

27th EDEN Annual Conference, Cenova, Italy, 17 - 20 June 2018, pp.300-304

Çevrimiçi ve Karma Öğrenme Ortamlarında e-Değerlendirme: TeSLA Projesi

Eğitimde FATİH Projesi, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 17 - 18 November 2017

QUALITY ASSURANCE IN DISTANCE EDUCATION: A CASE FROM ANADOLU UNIVERSITY

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.1094-1099 Sustainable Development identifier

Quality assurance and accreditation of MOOCs Current issues and future Trends

Open Education Global Conference 2015, Banff, Canada, 22 - 24 April 2015

Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarında Akreditasyon Türkiye için bir Model Önerisi

International Conference on Quality in Higher Education, 12 - 14 December 2013, pp.88-95

Creating a Culturally Sensitive Online Accreditation Management System for Open and Distance Learning in Turkey

Association for Educational Communications and Technology (AECT) 2013 International Convention, 29 October - 02 November 2013, pp.96

ONLE PLE Linkage Design Model

IODL&ICEM International Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Turkey, 6 - 10 October 2010, pp.857-868

Dynamic Multi Dimensional Discussions for Open Network Learning Environment

IODL&ICEM International Joint Conference and Media Days, Turkey, 6 - 10 October 2010, pp.845-855

Faculty support in online learning

IODL&ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 October 2010, pp.943-953

Uzaktan Eğitim Programlarında Akreditasyon

10th International Educational Technology Conference, 27 - 29 April 2010

Books & Book Chapters

Supporting Learners with Special Needs in Open, Distance, and Digital Education

in: Handbook of Open, Distance and Digital Education, Olaf Zawacki-Richter,Insung Jung, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.1-16, 2023

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Kalite Süreçleri

in: Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları, İşman Aytekin, Aydın Cengiz Hakan, Çiçek Olgun, Silman Fatoş, Öztunç Mustafa, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.7-24, 2021

Supporting Learners with Special Needs in Open and Distance Learning

in: Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments, Gürhan Durak, Serkan Çankaya, Editor, IGI Global, pp.128-151, 2019

e-Devlet’in Örgütsel, Ekonomik ve Yasal Altyapısı

in: BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET, Prof. Dr. Yücel Güney ve Doç. Dr. M. Recep OKUR, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.134-145, 2016

Teknoloji, Toplum ve İnsan

in: Temel Bilgi Teknolojileri I, Volkan Yüzer, Recep Okur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.162-178, 2015

Identifying and Examining Degree-Granting Programs for Distance Education Experts: A Preliminary Analysis

in: Identification Evaluation and Perceptions of Distance Education Experts, Gülsün Eby, Volkan Yüzer, Editor, IGI Global, pp.190-210, 2015

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon

in: Açıköğretimle 30 Yıl, Ali Ekrem Özkul, Cengiz Hakan Aydın, Elif Toprak, Evrim Genç-Kumtepe, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.59-78, 2014