Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Herman ve Chomsky’nin “Propaganda Modeli” Çerçevesinde İsrail-Filistin Savaşının Dijital Haber Platformları Üzerinden Değerlendirilmesi

11th International "Communication in the New World" Congress, Gaziantep, Turkey, 15 - 17 December 2023, pp.190-200

Tarım Haberciliği Üzerine Eleştirel Ekonomi Politik Bir Değerlendirme: Cumhuriyet, Dünya ve Sabah Gazeteleri Örnekleri

19th International Symposium Communication in the Millennium-CIM 2022, Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2022

Civil Society, Media and Democracy in Turkey: An Analysis of Civil Disobedience Cases on the Media

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), Budapest, Hungary, 10 - 12 September 2019, vol.3, pp.205-218

Tarihsel Bir Kategori Olarak Bujuva Medya Okuryazarlığı Üzerine Bir Değerlendirme

2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2017

Political Economy of Local Magazine Journalism in Eskişehir Samples of Follow and Motto

International Social and Humanity Sciences Conference, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016

Popular Culture and Historical Comic Book Kara Orkun Black Orkun Example Popüler Kültür ve Tarihi Çizgi Roman Kara Orkun Örneği

The Second International Conference of European Popular Culture Association (EPCA). EUPOP 2013, International Institute for Popular Culture (IIPC), University of Turku, Turku, Finland, 31 July - 02 August 2013

Structural Bias in Media The Presentation of USA Iraq War in Turkish Media Medyada Yapısal Yanlılık ABD Irak Savaşı nın Türk Basınındaki Sunumu

First International Conference on Language, Literature and Cultural Studies. "The Said and the Unsaid". University of Vlora Faculty of Humanities Department of Foreign Languages, Vlore, Albania, 11 - 13 September 2010

İnternet Katılımcı Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları

XII. "Türkiye'de İnternet" Konferansı. "BİLGİ TOPLUMUNA DOĞRU". Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2007, pp.254-266

Bilimsel Üretim Alanında Bilim Sermaye İşbirliği ya da Bilim Halk Yakınlığı İletişim Araştırmalarının Açılımları

Karaburun Bilim Kongresi. ("Bilimsel Üretim Süreci Toplumsal ve Kurumsal Biçimleri"), İzmir, Turkey, 7 - 09 September 2007

The Great İstanbul Meeting The Presentation of the 2004 Anti NATO Demonstrations on Turkish Media Büyük İstanbul Buluşması 2004 NATO Karşıtı Hareketlerin Türkiye Basınındaki Sunumu

5th International Conference on Communication and Mass Media. Athens Institute For Education and Research, Atina, Greece, 21 - 22 May 2007, pp.283-296

The Intensions of Rising from the Media Ownership to Premiership The Case Study of Cem Uzan and His Young Party Experience Medya Patronluğundan Başbakanlığa Yükselme İstekleri Cem Uzan ve Genç Parti Örnek Olayı

2nd International Symposium. Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2004, vol.1, pp.479-493

Küreselleşme Sürecinin Türkiye Film Dağıtımına Etkileri

Bahçeşehir Üniversitesi. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-VI. “Tarih ve Seyir”, İstanbul, Turkey, 24 - 26 June 2004

Türkiye de İç Göç Filmlerinde Kadın ve Tüketim Kültürü

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, vol.1, pp.385-393

Türkiye de Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzlarının Magazin Dergileri Dolayımıyla Yeniden Üretilmesi

8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 3-5 Aralık, Ankara. Oturum 61 / Tüketim Kültürü ve Farklılaşması, Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2003

Küreselleşme ve Yeni Kimlik Politikaları Çerçevesinde Dünyada Mikro Milliyetçiliğin Yükselişi

6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 17-19 Kasım, Ankara. Oturum 35/ Azınlıklar: Haklar ve Kimlikler, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 1999

Books & Book Chapters

Eleştirel Ekonomi Politik Açıdan Dünyada ve Türkiye’de Medyanın Sahiplik Yapısı

in: NEOLİBERALİZM KÜRESELLEŞME DÜNYA SİSTEMİ: Medya Üzerinden Hegemonya ve Türkiye’de Söylemin Tarihi, Okuroğlu Selahattin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.196-251, 2023

Dünya Sistemleri Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Kültür Endüstrisi

in: NEOLİBERALİZM KÜRESELLEŞME DÜNYA SİSTEMİ: Medya Üzerinden Hegemonya ve Türkiye’de Söylemin Tarihi, Okuroğlu, M. Selahattin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.99-141, 2023

Yeni Sağ Politikalar Ekseninde Türkiye’deki Üniversite ve İletişim Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme

in: İletişim ve Eğitim. Eğitim İletişimi ve İletişim Eğitimi, Özdemir İlker, Işık Sefer Yetkin, Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.235-278, 2022

Türkiye'deki Referandumları Siyasal İletişim Üzerinden Okumak: 1961, 1982 Anayasa Referandumları İle 2010 Anayasa Değişiklik Paketi Referandumu Örnekleri

in: Siyasal İletişim. Uygulamalı Tartışmalar. Analizler, İncelemeler ve Örnek Çalışmalar, Karakoç, Enderhan ve Taydaş, Onur, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.29-71, 2021

Ekonomi Politik Yaklaşım

in: Eleştirel Medya Kuramları, Özer Ömer, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.107-134, 2021

Türkiye’de Radikal Alternatif Medyanın Küçük Ölçekli Basın Üzerinden Değerlendirilmesi

in: Toplumsal Hareketler ve Medya. Kavramlar, Kuramlar ve Tartışmalar, Enderhan KARAKOÇ-Onur TAYDAŞ, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.167-194, 2020

Post-Modern Kuram Çerçevesinde DeepFake Üretimlerin Olası Etkileri Üzerine Bir Çözümleme

in: Haber Üzerine. Teori ve Uygulamalar, Tiryaki, Salih, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.77-106, 2020

Sınıf ve Kimlik Eksenli Toplumsal Hareketler İle Medya Üzerine Bir Değerlendirme

in: Toplumsal Hareketler ve Medya. Kavramlar, Kuramlar ve Tartışmalar, Enderhan KARAKOÇ-Onur TAYDAŞ, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.97-121, 2020

Kültür Endüstrisi ve İnternet: Bireysel Özgürleşme ve Toplumsal Dayanışmayı Twitter Üzerinden Okumak

in: Sosyal Medya Çalışmaları. Kuram, Söylem, Pratik., Livberber, Tuba -Tiryaki, Salih, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.65-105, 2019

Kültür-Sanat ve Magazin Haberciliği

in: Haber Türleri, Gürcan Halil İbrahim, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.46-77, 2018

Grevler ve Sosyal Ağlar: Olanaklar ve Zorlukların “Metal Fırtına” Direnişi Üzerinden Değerlendirilmesi

in: Özgürleşmenin Yolları Sınıf ve Kimlik Eksenli Toplumsal Hareketlerin Medyadaki Yansımaları, DAĞTAŞ ERDAL, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.86-122, 2016

Giriş: Sınıfsaldan Kimlik Eksenli Toplumsal Hareketlere ve Medyaya İlişkin Genel Bir Değerlendirme

in: Özgürleşmenin Yolları Sınıf ve Kimlik Eksenli Toplumsal Hareketlerin Medyadaki Yansımaları, DAĞTAŞ ERDAL, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.9-26, 2016

Medyada Sahiplik Sorunu ve Tekelleşme Eğilimleri

in: Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği, Dağtaş Erdal, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.30-58, 2015

‘Olaylı 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı’ Örneğinde Dönemin Türkiye Basınında Siyasal Yanlılık Sorunu

in: MASUMDULAR 1970 li Yıllardaki Önemli Siyasal Olayların Basındaki Yansımaları, Özer Ömer, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.391-444, 2014

1978’in Kara ve Kanlı Kışı: ‘Maraş Katliamı’na İlişkin Cumhuriyet ve Tercüman Gazetelerinin Yaklaşımı

in: MASUMDULAR 1970 li Yıllardaki Önemli Siyasal Olayların Basındaki Yansımaları, Özer Ömer, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.505-556, 2014

Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2013

Televizyon ve Reklam

in: Medya ve Reklam, Dağtaş Banu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları-Saray Matbaacılık, Ankara, pp.88-115, 2013

Küreselleşme, Sivil Toplum ve Medya

in: Medya Siyaset Kültür, Özer Ömer, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları-Saray Matbaacılık, Ankara, pp.60-90, 2013

Kamusal Alan ve Medya

in: Medya Siyaset Kültür, Özer Ömer, Editor, Anasdolu Üniversitesi Yayınları, Saray Matbaacılık, Ankara, pp.34-59, 2013

Küreselleşme Medya Toplum

BirGün Kitap Yayınları, Ankara, 2012

Kamusal-Özel Alan ve Medya: 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliği Paketi Hakkındaki Referandumla İlgili Olarak Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman Gazetelerinde Yapılan Tartışmalar

in: Haberi Eleştirmek Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları, Özer Ömer, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.53-119, 2012

Küreselleşme Çerçevesinde Medya Ortamındaki tektipleşmenin Magazin İçerikleri Üzerinden Çözümlenmesi: Tekelleşmiş CNN, Hürriyet ve Izvestiya Haber Ağları Örnekleri

in: Küreselleşme Medya Toplum Türkiye de Geleneksel Yeni Medya ve Mekânlar Üzerine Okumalar, Dağtaş Erdal, Editor, BirGün Kitap Yayınları, Ankara, pp.235-290, 2012

Popüler Kültür Ürünü Olarak Tarihi Çizgi Romanda Şiddetin Kulanımı: Tercüman Gazetesinde Yayımlanan 'Kara Orkun' Örneğinde Bir Çözümleme

in: Medyada Şiddet Kültürü - bu öyküde sen anlatılıyorsun, Özer Ömer, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.229-268, 2010

Tüketim Kültürü, Yaşam Tarzları, Boş Zamanlar ve Medya Üzerine Bir Literatür Taraması

in: Medya Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları Türkiye Medyasından Örüntüler, Dağtaş Banu, Dağtaş Erdal, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.27-75, 2009

Türkiye’de Tektipleşen Medya Ortamı: Magazin Rüzgârları Eşliğinde Magazinleşen Haberler

in: Medya ve Popüler Kültür, Karakoç Enderhan, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.155-188, 2009

Berlin Duvarı'nın Yıkılışının Türk Basınındaki Sunumu: Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Örnekleri

in: Sihirli Aynanın Sırları, Yüksel Erkan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.1-24, 2009

Sembolik Bir Seçkin Olarak Ertuğrul Özkök’ün Düşüncelerindeki Kırılmaların Dönemin Popüler Kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi

in: Medya Popüler Kültür ve İdeoloji, Yaylagül Levent, Korkmaz Nilüfer, Editor, Dipnot Yayınevi, Ankara, pp.213-267, 2008

Medya ve Demokrasi Ekseninde Tabandan Yükselen Çığlık: Sivil İtaatsizlik Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkiye de Sivil İtaatsizlik Toplumsal Hareketler ve Basın, Dağtaş Erdal, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.27-78, 2008

NATO 2004 Zirvesi Karşısında "Büyük İstanbul Buluşması": NATO Karşıtı Hareketlerin Türkiye Basınındaki Sunumu

in: Türkiye de Sivil İtaatsizlik Toplumsal Hareketler ve Basın, Dağtaş Erdal, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.433-458, 2008

Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak "Cumartesi Anneleri" Eylemlerinin Türkiye Basınındaki Sunumu

in: Türkiye de Sivil İtaatsizlik Toplumsal Hareketler ve Basın, Dağtaş Erdal, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.239-277, 2008

Yurttaşlık Haklarının İnşası Ekseninde Eskişehir Yerel Basınından Online (Çevrimiçi) Bir Örnek: Midas Gazetesi

in: Yeni Medya Çalışmaları, Mutlu Binark, Editor, Dipnot Yayınları, Ankara, pp.97-144, 2007

Türkiye’de Magazin Basını

Ütopya Yayınevi, Ankara, 2006

Akademik Bir Disiplin Olarak İletişim: Tarihsel Materyalist Bir Eleştiri Denemesi

in: Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği, Yaylagül Levent, Editor, Dalbaz Yayıncılık, Ankara, pp.327-351, 2006

Türkiye’deki Medya Ortamında Magazin Kavramı ve Magazinleşme Eğilimleri

in: Türkiye de Kitle İletişimi, Gürkan Nilgün, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.131-174, 2004

Kamuoyu ve İletişim

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1998

Metrics

Publication

123

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals