Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Masallar ve Janus Yüzlü Anne Arketipi

WORLD WOMEN CONFERENCE-VI, Ankara, Turkey, 17 - 18 September 2023, vol.1, pp.105-113

Yüksel Kocadoru’nun “Şehirler” adlı şiirinin çevirisinde başvurulan çeviri stratejileri

III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Turkey, 26 June 2021, vol.1, pp.470-479

Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece ve Heinrich Böll’ün Palyaço adlı tarihi romanlarına karşılaştırmalı bir yaklaşım

Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Konferansı, Bandırma, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.70-75

Ensestin Edebiyata Düşen İzi

Middle East International Conference on Contemporary Sciences-II, Gaziantep, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.15-23

Almanca Öğretiminde Ders Dışı Kültürel Etkinlikler

IV. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİSEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.26

YABANCI DİL OLARAK ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YENİ WEB ARAÇLARININ KULLANIMI

IMUCO ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONFERANS, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.897-901

Bülbülün Gözündeki Cin ile Tante Rosa Eserlerinde Kadın Karakterlerin Kimlik Arayışı

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Turkey, 15 - 17 October 2014, vol.1, pp.420-430

Bülbülün Gözündeki Cin İle Tante Rosa Eserlerinde Kadın Karakterlerin Kimlik Arayışı

Mersin Üniversitesi, V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.420-430

Books & Book Chapters

Edebi Bir Tür Olarak Masalların Yabancı Dil Olarak Almanca Dersine Entegrasyonu

in: Yabancı Dil Öğretiminde Dil ve Kültür, Aras, İnci; Köşker, Gizem; Karasu, Gönül, Editor, Dorlion Yayınları, Ankara, pp.15-50, 2023

Türk Edebiyatının Özgün Kalemi: Leyla Erbil

in: Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Yazar, Elmas Şahin & Kadir Can Dilber, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.333-338, 2023

HERTHA KRÄFTNER’İN DER KOPF ADLI KISA HİKAYESİNİN TÜRKÇE’YE ÇEVİRİSİNİN İNCELENMESİ

in: Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürel Çalışmalar I , MEDİNE SİVRİ, Editor, Günce Yayınları, Ankara, pp.112-131, 2023

Edebiyat ve Ötekilik

Nisan Kitabevi, Eskişehir, 2022

Literarische Texte im DaF-Unterricht

in: Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi, Gönül Karasu, İnci Aras, Gizem Köşker, Editor, Dorlion Yayınları, Eskişehir, pp.233-268, 2022

Komparatistik Üzerine

in: Edebiyat ve Öteki(lik), KIZILER-EMER, FUNDA; ARAS, İNCİ, Editor, Nisan Kitabevi, Ankara, pp.170-175, 2022

EKOFEMİNİST PERSPEKTİFTEN BİR ESER-FİLM KARŞILAŞTIRMASI: BACHMANN’NIN UNDINE GİDİYOR’U İLE PETZHOLD’UN UNDINE’Sİ

in: Edebiyat ve Öteki(lik), KIZILER-EMER, FUNDA; ARAS, İNCİ, Editor, Nisan Kitabevi, Ankara, pp.148-169, 2022

Edebiyat ve Gündem

Nisan Kitabevi, Eskişehir, 2021

Sartre Ontolojisi Işığında Küçük Prens

in: Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları II, CUMA, FİLİZ İLKNUR, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.15-42, 2021

PEDOFİLİ ÜZERİNE BİR ROMAN-FİLM KARŞILAŞTIRMASI: NABOKOV’UN VE LYNE’NIN LOLİTA’SI

in: Edebiyat ve Gündem, Funda Kızıler Emer & İnci Aras, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.232-248, 2021

Alman Edebiyatı: Bulmaca ve Çözümleri

in: Bulmacalı Doğu-Batı Edebiyatı, Sevgi ÇAYIR, Oğuz İbrahim DÜNDAR, İnci ARAS, Nimet Merve AKBAŞ, Cahit HAMURKOPARAN, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.47-69, 2020

Mitolojiden Edebiyata Suyun İzdüşümleri

in: Dil ve Edebiyat Yazıları: Prof. Dr. Ali Gültekin’e Armağan, İnci Aras, Zeynep Kösteloğlu, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.97-107, 2020

GESCHLECHTERSTEREOTYPEN IN SOYSALS „TANTE ROSA”

in: PROF. DR. ARİF ÜNAL’A ARMAĞAN, Doç. Dr. FUNDA KIZILER EMER Araş. Gör. Dr. DİDEM YAYAN, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.357-371, 2020

Bulmacalarla Edebiyat

Hiperyayın, İstanbul, 2019

Fleshing Out a Story

in: GSE in Action: An Anadolian Approach to Outcome-Based Language Teaching, Belgin Aydın, Editor, Pearson, İstanbul, pp.101-103, 2018

Franz Kafka ve ”Melezleme” (Eine Kreuzung) İsimli Eserinde Yabancılaşma Sorunsalı

in: Prof Dr Binnaz Baytekin’e Armağan Kitabı, Arif Ünal, Alper Keleş, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.29-37, 2014