Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Açıköğretim Sistemi TercihEğilimleri: Eskişehir Örneği

INTERNATIONAL OPEN AND DISTANCELEARNING CONFERENCE, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.627-634

KADINLARIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIMLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.75-76

YETİŞKİN KADIN OLARAK OKUMA YAZMAYI ÖĞRENMEK:BELDEEVLERİ ÖRNEĞİ

9th International Congress on New Trends in Educationi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.75

İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.76

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZLERİNİN(UZEM) SUNDUĞU “E-ÖĞRENME ORTAMLARI”NIN YAŞAM BOYU ÖĞRENME AÇISINDAN ÖNEM

3 üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.173-180

Öğretim Elemanlarının Açık ve Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumları:Anadolu Üniversitesi Örneği

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.43

Anadolu Üniversitesi Çalışanlarının Açık ve Uzaktan Eğitim Çağrışımları Üzerine Bir Değerlendirme

3.International Congress on Education, Distance Education and Tecnology-ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017

UZAKTAN EĞİTİMİN BİLİM DALLARI - EĞİTİM DÜZEYLERİNEUYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.40-41

Uzaktan Eğitimin Bilim Dalları-Eğitim Düzeylerine Uygunluğuna İlşkin Görüşler: Anadolu Üniversitesi Örneği

\ üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR-ORTAMLAR: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

3. INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION, DISTANCE EDUCATION AND TECNOLOGY-ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.41-42

Yaşamboyu Öğretime İlişkin Kadınlara Yönelik Haberlerin Haber Sitelerinde Yer Alışı

World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.295-304

UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN HABERLERİN HABER SİTELERİNDEYER ALMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME HÜRRİYET VE HABERTÜRK ÖRNEĞİ

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU'2016)October 14-16,2016, Barcelona-SPAIN, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.204-214

The Role of The Persons at Educational TV Programs The Examples of Turkish Grammar Programs

THE INTERNATIONAL CONFERENCEON STUDIES IN EDUCATION I(ICOSEDU’2016 –BARCELONA), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.103-112

THE ROLES OF PERSONS IN EDUCATIONAL TV PROGRAMS THE EXAMPLE OF TURKISH GRAMMAR PROGRAMS

1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN HABERLERİN HABER SİTELERİNDE YER ALMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME HÜRRİYET ve HABERTÜRK ÖRNEĞİ

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU'2016), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.204-214

THE ROLE OF THE PERSONS AT EDUCATIONAL TV PROGRAMS THE EXAMPLE OF TURKISH GRAMMAR PROGRAMS

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU'2016), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.103-112

INSTRUCTOR VIEWS ON THE LEARNER INSTRUCTOR INTERACTION ATE SEMINAR CLASSES

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU'2016)October 14-16,2016, Barcelona-SPAIN, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

INSTRUCTOR VIEWS on THE LEARNER - INSTRUCTOR INTERACTION in SEMINAR CLASSES

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU'2016), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

E SEMİNER DERSLERİNDE ÖĞRENEN ÖĞRETİCİ ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ

The 1st International Conference on Studies in Education, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

Organizational Commitment of Employees of Computer Aided Education Unit CAE for Open Education Faculty Anadolu University

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.1037-1043

İnternet Üzerinden Dil Öğretimi

1. Uluslararası Kitle iletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, 16 - 17 April 2009

İnternet üzerinden Dil Eğitimi I Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı, Kırıkkale, Turkey, 16 - 17 April 2009

Metrics

Publication

35

Project

1