Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Dil Öğrenme Sürecinde Duyuşsal Engeller

The 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK 2019), 9 December - 12 October 2019

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019)

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), 9 - 12 October 2019

Implementing clinical education into competency-based teacher education

7th International Conference on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019

İlkokul Öğretim Programlarında Çokkültürlü Eğitimin Yansımaları

The 7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI –EPOK 2019), 9 - 12 October 2019

Öğretmen Eğitimcilerinin öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Yönelik Sorumlulukları ve Yeterlilikleri

The 7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.268-276

CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN 2000’li YILLARA KADAR EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDA YASAL VE YAPISAL DÜZENLEMELER

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), 9 - 12 October 2019

The Reflections of Multicultural Education on the Primary Education Curricula

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019

Örtük Program: Çalışmalarda İlişkilendirildiği Alanlar

6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

Yükseköğretim programlarında öz düzenlemeli öğrenme becerisini destekleyen unsurlar

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018

Öğrenmeyi Öğrenme

AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ 4 PROJE TANITIM TOPLANTISI, Turkey, 9 - 10 January 2018

Lisans Öğrencilerinin Öz Düzenlemeli Öğrenme Becerisi

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 4 - 06 May 2017

Öğretmenlerin mesleki gelişiminde lisansüstü eğitim Eğitim Programları ve Öğretim doktora programı

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

Öğrenme Stilleri Öğrenme Stratejileri ve Özyeterlik Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Australia, 13 - 15 July 2016

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Sorumluluğuna Yönelik Görüşleri

International Conference on New Horizons in Education, 13 - 15 July 2016

Design of Interactive e-Learning Content: EMLT Project Case Study

International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016, pp.65

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı İçin Fen Öğretimi Öğretim Programının Tasarlanmasına Yönelik Gereksinim ve Tasarlanan Fen Öğretimi Öğretim Programının Açıklanması

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMSINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İÇİN FEN ÖĞRETİMİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TASARLANMASI ÇALIŞTAYI, Turkey, 15 - 16 January 2016

Milli Eğitim Şuraları ve Kalkınma Planlarında Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi ve Uygulamalar

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Teachers In Service Training in National Education Council Decisions and Development Plans

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Development of Argumentation Based Learning in Science Education in Turkey

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 22 - 24 October 2015

Students Opinion on Online Instructional Planning andAssessment Course

4th INTERNATIONAL CONFERENCE onEDUCATION(ICED-2015), 26 - 28 June 2015

Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme / Etmeme Nedenleri

Uluslararası Uygulamalı Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 September 2012

Pedagojik Formasyon Programının Öğrenci Görüşlerine göre Değerlendirilmesi

First International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

The Relationship Between Critical Reading and Visual Reading

Global Learn Asia Pacific 2011--Global Conference on Learning and Technology, Melbourne, Australia, 28 March - 01 April 2011

Teacher Candidates Opinions Abut Student Resistance

World Conference on Educational Sciences, 4 - 08 February 2010

Teacher candidates' opinions about student resistance

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4604-4612 identifier identifier

Türkiye de Öğrenme Stillerine İlişkin Yapılan Araştırmaların Kullanılan Envanterler Boyutunda İncelenmesi

International Conference on Educational Sciences, Famagusta, Cyprus (Kktc), 23 - 27 June 2008, pp.932-943

Books & Book Chapters

CHAPTER 1 STRUCTURAL AND LEGAL REGULATIONS ON THE FIELD OF CURRICULUM AND INSTRUCTION FROM THE FOUNDATION OF THE REPUBLIC TO THE 2000s

in: Curriculum, Teachers and Technology in the Turkish and International Contexts, Fatma Bıkmaz, Fatma Mızıkacı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.2-21, 2022

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi ve Değerlendirilmesi

in: Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Behçet Oral Taha Yazar, Editor, Pegem, Ankara, pp.333-364, 2017

Öğrenmeyi Öğrenme

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Doğan, Birsen, Alkan, Vesile., Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.287-319, 2015