Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Internet Use Among Retired Teachers

ijonte , vol.8, no.1, pp.1-9, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Açıköğretim Sistemi TercihEğilimleri: Eskişehir Örneği

INTERNATIONAL OPEN AND DISTANCELEARNING CONFERENCE, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.627-634

İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.76

YETİŞKİN KADIN OLARAK OKUMA YAZMAYI ÖĞRENMEK:BELDEEVLERİ ÖRNEĞİ

9th International Congress on New Trends in Educationi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.75

KADINLARIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIMLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.75-76

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZLERİNİN(UZEM) SUNDUĞU “E-ÖĞRENME ORTAMLARI”NIN YAŞAM BOYU ÖĞRENME AÇISINDAN ÖNEM

3 üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.173-180

Öğretim Elemanlarının Açık ve Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumları:Anadolu Üniversitesi Örneği

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.43

UZAKTAN EĞİTİMİN BİLİM DALLARI - EĞİTİM DÜZEYLERİNEUYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.40-41

Anadolu Üniversitesi Çalışanlarının Açık ve Uzaktan Eğitim Çağrışımları Üzerine Bir Değerlendirme

3.International Congress on Education, Distance Education and Tecnology-ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR-ORTAMLAR: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

3. INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION, DISTANCE EDUCATION AND TECNOLOGY-ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.41-42

Yaşamboyu Öğretime İlişkin Kadınlara Yönelik Haberlerin Haber Sitelerinde Yer Alışı

World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016, pp.295-304

THE ROLES OF PERSONS IN EDUCATIONAL TV PROGRAMS THE EXAMPLE OF TURKISH GRAMMAR PROGRAMS

1. INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN EDUCATION, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN HABERLERİN HABER SİTELERİNDE YER ALMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME HÜRRİYET ve HABERTÜRK ÖRNEĞİ

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU'2016), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.204-214

THE ROLE OF THE PERSONS AT EDUCATIONAL TV PROGRAMS THE EXAMPLE OF TURKISH GRAMMAR PROGRAMS

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU'2016), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.103-112

EMEKLİ ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANMA DAVRANIŞLARI

5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016

E SEMİNER DERSLERİNDE ÖĞRENEN ÖĞRETİCİ ETKİLEŞİMİNE YÖNELİK ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ

The 1st International Conference on Studies in Education, Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

INSTRUCTOR VIEWS on THE LEARNER - INSTRUCTOR INTERACTION in SEMINAR CLASSES

The 1st International Conference on Studies in Education (ICOSEDU'2016), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

Live Television Programmes as a Student Support Component Preparation for Exams in Anadolu University s Distance Education Systems

Praque, The İnternational Conference Telecommucation for Education and Training, Prag, Czech Republic, 23 - 25 May 2001

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

38

Project

2