Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 ON ECONOMIC STABILITY: AN ASSESSMENT ON SELECTED COUNTRIES

2. International Black Sea Modern Scientific Research Congress, 21 December 2022

ENDÜSTRİ 4.0’IN EKONOMİK İSTİKRARA ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME1

2. INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Rize, Turkey, 21 - 22 December 2022, pp.424-454 Creative Commons License

Dijitalleşme Çağında Kadın İstihdamı: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

VI. Anadolu International Conference on Economics May 13-15, 2022, 13 May 2022

Women’s Employment in the Digitalized World: A Study on Turkey

EconAnadolu 2022, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.160

Türkiye’de Tarımın Ekonomideki Yeri ve İzlenen Tarım Politikaları…

Proceedings of 5th SCF InternationalConference on “Economics and SocialImpacts of Globalization and FutureEuropean Union”, Montero, Bolivia, 5 - 07 September 2018, pp.51-64

Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam

Proceedings of 5th SCF InternationalConference on “Economics and SocialImpacts of Globalization and FutureEuropean Union”, Podgorica, Montenegro, 5 - 07 September 2018, pp.38-51

Kayıt Dışı Ekonominin Etkilerine Farklı Yaklaşımlar, Different Approaches to Underground Economy Effect

EconWorld2016 International Conference in Economics, London, Canada, 10 - 12 August 2016

Assesment of 2015 Pre Accession National Economic Reform Program

EconWorld2016 International Conference in Economics, 1 - 03 February 2016

Currency Demand Modeling in Estimating the Underground Economy in Turkey An Error Correction Framework

Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, 23 - 25 May 2013

Books & Book Chapters

Sürdürülebilir Büyümenin Eğitim Harcamaları ile İlişkisi Üzerine Bir Analiz

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EKONOMİ, H. Merve HAMZAOĞLU, Editor, İksad Yayınevi, İstanbul, pp.238-253, 2022 Creative Commons License

ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ İLE BAŞLAYAN DİJİTAL ÇAĞDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ

in: Ekonomi ve Finans Konularına Teorik Yaklaşımlar, Şahin KARABULUT, Editor, İksad Yayınevi, Bursa, pp.301-320, 2022 Creative Commons License

Covit-19 Pandemisinin Çay Sektörüne Etkileri: Ekonomik Bir Yaklaşım

in: Versatile Approaches to Social Sciences ın the 21st Centurk:An Interdisciplinars Approach, ULUM Ö.Hökhan, KILAVUZ Nuran, Editor, ORION, Ankara, pp.150-184, 2022

ABD-Çin Ticaret Savaşlarının Ekonomik Faturası

in: TEORİK PERSPEKTİFTEN İKTİSADİ VE FİNANSAL OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.225-247, 2021

Metrics

Publication

61

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

181

H-Index (Scholar)

5

Citiation (TrDizin)

27

H-Index (TrDizin)

3

Project

2

Thesis Advisory

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals