Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Demografik Farklılıkların Örgütsel Sosyalleşme Üzerindeki Etkisi

SADAP II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 21 - 23 October 2018, pp.779-793

The Variables that Affect the Occupational Commitment Levels of Tour Guides: The Case of Turkey

5th International Research Forum on Guided Tours (5th IRFGT- 2017), Denmark, 15 - 18 March 2017, pp.96-111

Havacılık Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etme

3rd International Conference on Education Social Sciences and Humanities, Socio-int, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, vol.3

Aile İşletmelerinin Analizinde Kullanılan Kuramsal Perspektifler

7. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2016

The Rol of Strategic Human Resource Management in the Aviation Industry: Achieving Sustainable Competitive Advantage

3rd International Conference on Social Sciences and Humanities (SOCIOINT), İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2016, pp.357-365 Sustainable Development identifier

Analysis of the Work Life Values of Generation Y Members

VII. European Conference on Social and Behavioral Science, IASSR-International Association of Social Sciences Research, Bucharest, 11 - 13 July 2015

İş Dünyasındaki Ayırımcı Uygulamaların İş İlanlarındaki Yansımaları: Türkiye Örneği

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 August - 06 September 2014, vol.2, pp.1407-1415

Üniversitelerin İşletme Eğitimi Veren Bölümleri Genel İşletmecilik Değerlerini Kazandırmayı Amaçlıyorlar mı?

Değerler Eğitimi Sempozyumu "Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011

An exploratory research regarding the effectiveness of the mission commitments on airline company websites

Air Transport Research Society - 15th Annual Conference, Sydney, Australia, 29 June - 02 July 2011

Hekimlerin ve Hemşirelerin Performans Yönetiminde Önemli Bir Faktör: Örgütsel Bağlılık

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Manavgat-Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2010, vol.2, pp.201-215

İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler (1983-2006)

Lisansüstü Eğitim Sempozyumu "Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.110-121

Türkiye Sivil Havacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Hatalarından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İş Hayatındaki Problemler ve Başarı Faktörleri: Gelişmekte Olan Piyasalar ve Geçiş Ekonomilerinden Örnekler III, 21 - 22 September 2006

Türk Sivil Havacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetiminden Kaynaklanan Hatalar ve Çözüm Önerileri

Problems and Success Factors in Business: Perspectives from Emerging Markets and Transition Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 23 September 2006, pp.170-184

Türk Üniversitelerinde Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Alanına İlişkin Olarak Yapılmış Tezler Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 01 June 2007 - 03 June 2006, pp.45-46

Books & Book Chapters

Muhasebe Fonksiyonu

in: İşletme Fonksiyonları, Prof. Dr. Hatice Zümrüt Tonus ve Doç. Dr. Nuray Tokgöz, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.140-167, 2020

Ünite 1: İnsan kaynakları yönetimine giriş

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Hatice, Zümrüt Tonus ve Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-36, 2020

Compensation

in: Human Resource Management, Deniz KAĞNICIOĞLU ve Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.154-186, 2019

Compensation

in: Human Resource Management, Deniz Kağnıcıoğlu Didem Paşaoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.154-179, 2019

2. Bölüm: Temel İşletmecilik Kavramları

in: Genel İşletme-İlkeler ve İşlevler, A.Sevgi Öztürk, Editor, Nisan Kitabevi, pp.18-36, 2017

6. Ünite: İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr.Ramazan Geylan-Prof.Dr.H.Zümrüt Tonus, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, pp.158-184, 2017

İnsan Kaynakları Yönetiminde Form Kullanımı

in: Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları, Hoşcan Yaşar, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.138-173, 2017

12. Bölüm: İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Genel İşletme- İlkeler ve İşlevler, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.292-316, 2017

13. Bölüm: Kurumsal İletişim

in: Genel İşletme- İlkeler ve İşlevler, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.320-340, 2017

İşletme Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

in: Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları, Yaşar Hoşcan, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.115-136, 2017

Yönetim İşlevi

in: Genel İşletme İlkeler ve İşlevler Güncellenmiş 2. Baskı, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Nisan Kitabevi, pp.166-187, 2017

3. Bölüm: Tarihsel Süreç İçinde İşletmeler

in: Genel İşletme- İlkeler ve İşlevler, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Nisan Kitabevi, pp.40-66, 2017

5. Bölüm: İşletmelerin Önemi, Amaçları ve Çevresel Unsurları

in: Genel İşletme- İlkeler ve İşlevler, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.112-136, 2017

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı

in: Genel İşletme İlkeler ve İşlevler, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.424-440, 2017

1. Ünite: İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr.Ramazan Geylan-Prof.Dr. H.Zümrüt tonus, Editor, Anadolu Üniverisetesi AÖF, pp.2-33, 2017

Yönetim İşlevleri

in: Genel İşletme İlkeler ve İşlevler, Sevgi Ayşe Öztürk, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.191-213, 2014

İŞLETME TÜRLERİ

in: GENEL İŞLETME, SEVGİ AYŞE ÖZTÜRK, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.85-125, 2014

İŞLETMELERİN KURULUŞU

in: GENEL İŞLETME, SEVGİ AYŞE ÖZTÜRK, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.161-187, 2014

Ünite 7: Dosyalama Sistemleri-Ünite 8: Dosyalama Süreci-Ünite 9: Arşivleme- Ünite 10: Dosyalama ve Arşivlemede donanımlar

in: Yazışmalar ve Dosyalama, Filiz Seçim, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.156-223, 1996