Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Edebiyat ve Varlık

Bilge, Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri Dergisi , vol.10, no.38, pp.53-55, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE DEVELOPMENT AND CURRENT STATE OF SLAVIC STUDIES AT THE UNIVERSITIES OF TURKEY

Eş zamanlı ve Art Zamanlı Dil ve Edebiyat, Krasnodar, Russia, 20 November 2023, pp.247-255 Creative Commons License

N. Ataç ve V. Belinski’nin Çalışmalarında Edebi Çeviri Sorunları

Dilin, Metnin ve Çevirinin Sınırları, 8 - 09 December 2023, pp.149 Creative Commons License

WORKS IN RUSSIAN TRANSLATION IN THE LIBRARY OF PETER THE FIRST

2. Uluslararası Uludağ Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 04 November 2023, pp.531-537 Creative Commons License

"F. M. Dostoyevski ve Antik Diller"

5. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi, 26 July 2023, pp.664-668 Creative Commons License

TRANSLATIONS AND TRANSLATORS OF DENIS DIDEROT'S THEATER WORKS IN 18TH CENTURY RUSSIA

5. Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi, 26 July 2023, pp.314-319 Creative Commons License

The Fırst Russıan Female Translators

14. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (14. UBAK), 20 August 2022, pp.71-75 Creative Commons License Sustainable Development

Translations From German Literature in Russia in the 18th Century

13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (13. UBAK) 11-12 Mart 2022, Ankara, 11 March 2022, pp.10-17 Creative Commons License

XIX. Yüzyılın Sonu – XX. Yüzyılın Başında Güney Slav Edebiyatlarında F.M. Dostoyevski

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Cumhuriyet Kongresi), 29 October 2021, pp.168-174 Creative Commons License

On sekizinci Yüzyıl Rusya’sında Antik Yunan Edebiyatından Destan ve Şiir Çevirileri

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Cumhuriyet Kongresi), 29 October 2021, pp.161-168 Creative Commons License

XVIII. Yüzyıl Rusya’xxsında Aracı Dilden Yapılan Edebi Çevirilere Genel bir Bakış

Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi INSAC’xx18, Konya, Turkey, 15 - 16 December 2018, vol.2, pp.558-565

D.İ.Fonvizin’in “Anasının Kuzusu” Komedyasında Eğitim Konusu

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi ICSE, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018

Mektuplar ve Süreli Yayınlarda F. Dostoyevski’nin “Budala” Romanı Hakkında Yer Alan Görüşler (1868-1881)

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.143-150

Başlangıçtan 1917 Yılına Kadar Rusya da Slavca Dilbilim Tarihine Genel Bir Bakış

2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumuj, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.225-237

XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Voltaire Çevirileri/ Voltaire Translations in Russia at the 18th Century.

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.3, pp.72-77

Başlangıçtan 1917 Yılına Kadar Rus Slavistik Tarihine Kısa Bir Bakış

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.625-630

Bir Eğitim Romanı Suç ve Ceza An Educational Novel Crime and Punishment

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, vol.5, pp.190-194

V K Tredyakovski nin Çeviri Faaliyetleri ve Görüşleri

2. Uuslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi (2nd International Osmaneli Social Sciences Congress), Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.1482-1488

Oğuz Aytay ın Korkuyu Beklerken Hikayesinde Korkunun İtibarsızlaştırılması

St. Petersburg, Rusya Bilimler Akademisi, ”Dünyanın bütün Korkuları” konulu uluslararası konferans, Sankt-Peterburg, Russia, 24 - 25 April 2014, pp.217-226

Books & Book Chapters

Avrupa Edebiyatından Rusça Çeviriler

Grafiker Yayınları, Ankara, 2024

Metrics

Publication

45

H-Index (WoS)

3

Project

2

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals