Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Literarische Übersetzungskritik: Das Problem der Textstellenauswahl.

Abstractheft: XIV. Türkischer Internationaler Germanistik Kongress. Ex Oriente Lux: Orient in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, 25.- 27. Oktober 2018, Atatürk Universität, Erzurum (Türkei). Öztürk, Ali Osman/ Öncü, Mehmet Tahir/ Balkaya, Dursun (Hg.), Erzurum, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.97

Yükseköğretim Kurumlarında Terminoloji Yönetimi: Türkçe-Almanca Dil Çiftine Yönelik Bir Çalışma

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 3-4 Kasım 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi 2017 (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 285), Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.934-943

Academic Translators as Mediators Between Languages and Cultures in Higher Education Settings

The ESIT Conference, Translating, Writing, Rewriting in and for a World Flux, Paris, France, 1 - 02 December 2016

Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminde Çeviri Eser Kullanımı

III. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 18 - 20 March 2009, pp.275-285

Das Selbstverständnis der türkischen Germanistik und des türkischen Germanistenverbandes GERDER (unveröffentlicht/yayımlanmadı)

Deutsch-türkisches Germanistentreffen, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst ), 12.-17.10.2008, Universität Mannheim, Mannheim, Germany, 12 - 17 October 2008

Grenzen des literarischen Übersetzens. Kulturspezifische Elemente in Gerhart Hauptmann Übersetzungen (Poster). Edité par / Edited by Sündüz Öztürk Kasar, Vol. II, Istanbul: Les Editions Isis

Interdisciplinarité en Traduction/ Interdisciplinarity on Translation. Actes du IIe Colloque International sur la Traduction Organisé par l’xxUniversité Technique de Yıldız, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2002, pp.281-291

Schreiben als Kompensation oder die Identitätsproblematik in Nicolas Borns Roman ”Die erdabgewandte Seite der Geschichte”. Tagungsbeitraege. Y . Kocadoru K Öztürk u.a. (Hg.) Eskişehir: Gülen Ofset

IX. Türkisches Internationales Germanistensymposium: ”Wissen - Kultur - Sprache und Europa”. Neue Konstruktionen und neue Tendenzen, 3 - 07 May 2005, pp.177-186

Das Übersetzen von Zeitungs- und Zeitschriftenüberschriften. Yay. haz. İlyaz Öztürk

Uluslararası Çeviri Sempozyumu: ”Günümüzde Çeviri ve Çevirmen Sorunları”, 11-12 Ekim 2004, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 11 - 12 October 2004, pp.121-128

Yazın Çevirisi ve Yorumbilim. Yay. haz. Yüksel Kocadoru, Kadriye Öztürk, Gülcan Çakır, Eskişehir: Birlik Ofset.

III. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 7 - 09 May 2003, pp.232-241

Problems of literary translation: The Turkish translation of Heinrich von Kleist's "Das erdbeben in chili"

1stInternational Conference on Translation and Interpreting, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.241-256 identifier

Books & Book Chapters

Çevirmenin Gözünden Hasan Erkek’in Özgürlük Yarışı Adlı Çocuk Sahne Oyununun Almanca Çevirisi Der Wettstreit um die Freiheit

in: Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 30. Yıl Armağan Kitabı (Anadolu Üniversitesi Yayınları No:4393; Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 37), ALTINSAPAN MEHMET EROL, UÇKAN BEDİA YELDA, GÜLLÜPINAR FUAT, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.174-197, 2024

Gerhard Meiers Übersetzungsstrategie mit Beispielen aus seinen TEDA-Übersetzungen

in: Übersetzerforschung in der Türkei II, Öncü,Mehmet Tahir/ Büyüknisan,Emra, Editor, Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.65-85, 2021 Creative Commons License

Die Rezeption von Gerhart Hauptmann in der Türkei. Eine Bestandsaufnahme mit Fokus auf den türkischen Übersetzungen

in: Rezeption der deutschsprachigen Literatur in der Türkei I, A. O. Öztürk,C. Sakallı,M. T. Öncü, Editor, Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.121-140, 2020 Creative Commons License

University Website Translation: Challenges and Solutions

in: Business and Institutional Translation. New Insights and Reflections, Éric Poirier,Daniel Gallego-Hernández, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.3-14, 2018

Skoposadäquates literarisches Übersetzen. Einige Bemerkungen zur Freiheit des Translators

in: Vielfalt des Übersetzens. (Translinguae. Studien zur interlingualen Kommunikation, Bd.3), Colliander Peter,Hansen Doris, Editor, Lang, Berlin, pp.45-60, 2014

Theodor Fontanes Roman >Effi Briest< in türkischer Übersetzung. Eine übersetzungskritische Betrachtung zu den Anmerkungen der Übersetzer in Fußnoten.

in: Von Generation zu Generation: Germanistik. Festschrift für Kasım Eğit zum 65. Geburtstag, İzmir, Uysal Ünalan,Saniye / Tanış Polat,Nilgin / Öncü,Mehmet Tahir (Hg.)., Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.133-154, 2013

Türk-Alman İşgücü Anlaşması’nın 50. Yılında Almanya’da İletişim Dili Olarak Türkçe

in: Türk Alman İşgücü Anlaşması’nın 50. Yılında Almanya Türkleri. T.C. Anadolu Üniversitesi yayınları no. 2581. Anadolu Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunlarını Araştırma Merkezi yayınları no. 3, GÜLMÜŞ ZEHRA, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.125-144, 2012 Sustainable Development

Edebi Çeviri Sorunları Bağlamında Hüseyin Salihoğlu’nun Edebi Çeviri Anlayışı

in: Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu Armağanı, ÖZTÜRK, Ali Osman; GÜLMÜŞ, Zehra; AKPINAR DELLAL, Nevide, Editor, Barış Kitap, Ankara, pp.217-232, 2011

Bewerbung

in: Turizm İçin Almanca. Deutsch für den Tourismus. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yay . No. 1982. Açıköğretim Fakültesi Yay. No. 1058, İrfan Arıkan,Mustafa Çakır, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.176-197, 2009

Die Abrechnung und Verabschiedung

in: Turizm İçin Almanca. Deutsch für den Tourismus. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yay . No. 1982. Açıköğretim Fakültesi Yay. No. 1058, İrfan Arıkan,Mustafa Çakır, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.140-157, 2009

Krankheiten

in: Turizm İçin Almanca. Deutsch für den Tourismus. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yay . No. 1982. Açıköğretim Fakültesi Yay. No. 1058, Arıkan,İrfan Mustafa Çakır, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.158-175, 2009

Metrics

Publication

51

H-Index (WoS)

1

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals