Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İstanbul Park Otel (1930/1979)

ANATOLIA , vol.33, no.2, pp.19-29, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Refunctioning of Historical Bathhouses

1st International Congress of Hygiene Research in Hospitality Industry, Kocaeli, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.53

Reviewing Dissertations On Turnover Intention: A Content Analysis

Global Conference on Services and Retail Management, Florida, United States Of America, 10 - 13 May 2021

Turizm Sektöründe Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Turuncu Bayrak

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019

Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Turistik Tesislerde Kullanımı

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018, pp.95-103

Bir Kalkınma Modeli Olarak Sakin Şehirlerde Yerel Halkın Turizm Desteği: Ege - Marmara Bölgesi Örneği

9. Lisansüstü TurizmÖğrencileriAraştırma Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018

Yerel Kalkınma Bağlamında Sakin Şehirler Karşılaştırmalı bir Analiz

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Ankara, Turkey, 28 April - 01 May 2016

Yerel Kalkınmanın Önemli Bir Dinamiği Olan Turizmin Getirdiği Değişimlerin Kadın Girişimciler Bağlamında Değerlendirilmesi

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators., ”I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler”, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.476-488

Does Tourism Industry Demonstrate Weak Labour Markets Characteristics? An Evaluation

2nd Global Conference on Business, Economics, Management Tourism, PRAG, Czech Republic, 30 - 31 October 2014

Reflections of Tourism Business’ Environmental Awareness to the Journals

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Küçük İşletmelerde Temel Yetenek Abdüsselam Balaban Kebap Örneği

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 06 April 2014

Tatlıdil Köftecisi nin Örgüt Kültürü Bağlamında İncelenmesi

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi., Aydın, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.324-334

Bodrum da Turizmin Gelişimi (1960 -2000)

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi., Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.312-323

Türkiye'de Turizm Eğitimi Alanında Bir Öncü :TUGEV

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 06 January 2014, pp.248-260

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Turkey, 12 - 14 April 2012, pp.196-211

Kat Hizmetlerinde Denetim Sisteminin İncelenmesi

V.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2010, pp.104-119

Temizlik Hizmeti Eğitimi Üzerine Kavramsal Deneme Çalışması

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008, pp.259-276

Books & Book Chapters

Challenges and Issues of Woman Employees in Tourism

in: Women’s Empowerment Within the Tourism Industry , G.Erkol Bayram,S. Haider Ali Shah,M. Nawaz Tunio, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.281-300, 2023 Sustainable Development

Challenges and Issues of Woman Employees in Tourism

in: Women’s Empowerment Within the Tourism Industry, Erkol Bayram G, Haider Ali Shah S, Nawaz Tunio, M., Editor, IGI GLOBAL, pp.281-300, 2023

Mola Noktası İşletmelerde Ekolojik Sürdürülebilirlik

in: Turizm İşletmelerinde Ekolojik Sürdürülebilirlik- Uygulamadan Örnekler, Arıca, Reşat, Editor, Paradigma Akademi, pp.173-195, 2022

Turizmde Personel Güçlendirme Çalışmaları

in: Turizmde Araştırma Temaları, BARIŞ DEMİRCİ, ALİ SOLUOĞLU, Editor, Çizgi Kitapevi, pp.81-95, 2021

A. Gülsen Bengisu Kahraman: Turizmin Tanıtım ve Eğitimine Dokunan Kadın

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler: Kadın Turizmciler (V), NAZMİ KOZAK, METİN KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-14, 2020

Sürdürülebilir Restoran Uygulamaları

in: Gastronomi ve Sürdürülebilirlik, HİLMİ RAFET YÜNCÜ, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.75-103, 2020

Sürdürülebilir Toplum Gelişimi ve Toplum Temelli Turizmin Uygulanması

in: Toplum Temelli Turizm, NAZMİ KOZAK, ARZU TOKER, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.69-101, 2020

Kırsal Turizm Toplulukları

in: Toplum Temelli Turizm, NAZMİ KOZAK, ARZU TOKER, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.177-205, 2020

Aram Hıdıryan: Filozof Bakışlı, Çalışkan, Sempatik Bir Otelci

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler: Konaklama İşletmecileri (II), NAZMİ KOZAK, METİN KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.49-63, 2020

Saffet Yatağan: Ürgüp Aşığı Bir Turizmci

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler: Konaklama İşletmecileri (II), NAZMİ KOZAK, METİN KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.397-407, 2020

Yavaş Hareketi ve Gastronomi

in: Gastronomi ve Sürdürülebilirlik, HİLMİ RAFET YÜNCÜ, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.173-201, 2020

Modernleşme Kurgusunda Sosyal Bir Okul Ankara Gar Gazinosu

in: Dünden Bugüne Ankara Otel, Lokanta, Pastane, Turizm, NAZMİ KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.245-273, 2019

Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV)

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm, NAZMİ KOZAK, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın Promosyon ve Kağıt San. Tic. Ltd., İstanbul, pp.345-358, 2018

Türkiye'de İç Turizmin Öncüsü Erdek

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm, NAZMİ KOZAK, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın Promosyon ve Kağıt San. Tic. Ltd., İstanbul, pp.155-174, 2018

Turizmin Değiştirdiği Hikaye: Bodrum

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm, NAZMİ KOZAK, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın Promosyon ve Kağıt San. Tic. Ltd., İstanbul, pp.93-118, 2018

Otel İşletmelerinde Yeni Uygulamalar

in: Otellerde Yönetim, MERYEM AKOĞLAN KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.203-225, 2016

Otel İşletmelerinde Kontrol

in: Otellerde Yönetim, MERYEM AKOĞLAN KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.167-202, 2016

Saglik Turizmi Kavrami ve Ozellikleri

in: Sağlık Turizmi, SAADET PINAR TEMİZKAN, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.11-36, 2015

Evde Çalışma Şekilleri

in: Ev Endüstrisi, SİBEL GÜLER, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.106-125, 2013

Turizm Ürünü

in: Alternatif Turizm, BAHÇE A. SADIK, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.52-75, 2013

Ev Endüstrisinde Kadın ve Hane halkının Rolü

in: Ev Endüstrisi, SİBEL GÜLER, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.107-125, 2013

Özel İlgiye Dayalı Turizm Türleri

in: Alternatif Turizm, A. SADIK BAHÇE, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.128-156, 2013

Kültür Turizmi

in: Alternatif Turizm, A. SADIK BAHÇE, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.100-126, 2013

Tatlidil Köftecisi

in: Dünden Bugüne Eskişehir'deki 14 İşletmenin Öyküsü, NAZMİ KOZAK, Editor, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir, pp.143-159, 2013

Otel İşletmelerinde Kullanılan Yeni Uygulamalar

in: Otel İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonel Yaklaşım, MERYEM AKOĞLAN KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.239-265, 2013

Otellerde Kontrol

in: Otel İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonel Yaklaşım, MERYEM AKOĞLAN KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Eskişehir, pp.205-237, 2013

Eğitim Amaçlı Turizm Türleri

in: Alternatif Turizm, A. SADIK BAHÇE, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.190-213, 2013

Abdüsselam Balaban Kebap

in: Dünden Bugüne Eskişehir'deki 14 İşletmenin Öyküsü, NAZMİ KOZAK, Editor, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir, pp.161-175, 2013

Ev Endüstrisinde İstihdam

in: Ev Endüstrisi, SİBEL GÜLER, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.50-79, 2013

Hijyen ve Sanitasyon

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 2009

Catering İşletmelerinde Menü Hazırlama

in: Catering Hizmetleri, MERYEM AKOĞLAN KOZAK, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.92-109, 2009

Catering İşletmelerinde Kullanılan Araç ve Gereçler

in: Catering Hizmetleri, MERYEM AKOĞLAN KOZAK, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.41-67, 2009

Catering İşletmelerinde Sipariş Alma ve Sözleşmeler

in: Catering Hizmetleri, MERYEM AKOĞLAN KOZAK, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.68-109, 2009

Catering İşletmelerinde Dağıtım ve Sunum

in: Catering Hizmetleri, MERYEM AKOĞLAN KOZAK, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.128-145, 2009

Otel İşletmelerinde Kritik Hijyen Alanları

in: Prof. Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı, NAZMİ KOZAK, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.403-419, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt I

Detay Yayıncılık, pp.177-178, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XI

Detay Yayıncılık, pp.213-214, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt I

Detay Yayıncılık, pp.370-372, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XIV

Detay Yayıncılık, pp.297-298, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XV

Detay Yayıncılık, pp.101-102, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XIII

Detay Yayıncılık, pp.183-183, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XVI

Detay Yayıncılık, pp.132-133, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt VII

Detay Yayıncılık, pp.104-104, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt I

Detay Yayıncılık, pp.369-370, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt VII

Detay Yayıncılık, pp.273-273, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XVI

Detay Yayıncılık, pp.196-197, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XIV

Detay Yayıncılık, pp.298-298, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt II

Detay Yayıncılık, pp.34-34, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt XIII

Detay Yayıncılık, pp.327-328, 2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt V

Detay Yayıncılık, pp.306-307, 2022

Other Publications

Metrics

Publication

88

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

1

Project

3
UN Sustainable Development Goals