Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Takdim

İdeal Kent , vol.14, no.3, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göç, Uyum ve Bütünleşme

IV. Uluslararası Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Turkey, 30 November 2023

Birinci Kuşak Göçmenlerin Deneyimlerinin Uyum Tartışmaları Açısından Analizi: İsveç Örneği

Birinci Kuşak Göçmenlerin Deneyimlerinin Uyum Tartışmaları Açısından Analizi: İsveç Örneği, Ankara, Turkey, 26 - 27 October 2023

Mülteci Lise Öğrencilerinin Sosyal İlişkilere Uyum Süreci: Eskişehir’de Bir Saha Araştırması

Uluslararası Sosyoloji Sosyoloji Kongresi: Farklılıklar ve Belirsizlikler, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2023

DİJİTAL MAHREMİYET VE DİJİTAL EBEVEYNLİK EKSENİNDE “SHARENTING” PRATİKLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Dijital Dönüşüm Çağında Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 November 2022

Dijital Çağda Beyin Göçünü Yeniden Düşünmek: Geri Kazanım Ağları Üzerine Stratejiler ve Öneriler

Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi, Mardin, Turkey, 24 October - 28 November 2022

Akademik Başarının Zorlu Yolları: Eskişehir'de Mülteci Lise Öğrencilerinin Yoksullukla Baş etme Stratejileri

Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi, Mardin, Turkey, 23 October - 28 November 2022 Sustainable Development

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Duygusal Emek Süreçlerinin Sosyolojik Analizi: Bir Saha Çalışmasının Sonuçları Üzerine

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar, Turkey, 11 November 2021, pp.90-101

Hizmet Sektöründe Duygusal Emek Süreçlerine İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi: Duygusal Emek ve Eleştirel Analizleri

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar, Turkey, 11 November 2021, pp.193-202

'Acı Vatan'dan Liyakat Nişanına: 60. Yılında Almanya'ya Göçün Bilançosu

8. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 December 2021

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Duygusal Emek Süreçlerinin Sosyolojik Analizi: Bir Saha Çalışmasının Sonuçları Üzerine

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ: KRİZLER, BELİRSİZLİKLER, ARAYIŞLAR, Turkey, 13 November 2021

Hizmet Sektöründe Duygusal Emek Süreçlerine İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi: Duygusal Emek ve Eleştirel Analizleri

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ: KRİZLER, BELİRSİZLİKLER, ARAYIŞLAR, Turkey, 11 November 2021

Yerel Yönetimler ve Sosyo-Kültürel Hizmetler

5. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi-Kentleşme ve Yaşam Kalitesi, 7 - 09 October 2020

Cihanbeyli ve Kulu İlçelerinden Avrupa’ya Göçün Tarihsel ve Sosyolojik Bir Analizi: Kuşaklar Üzerinden Bir Değerlendirme

4. Uluslararası Gap Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.799-808

Books & Book Chapters

Beyin Göçünün Sosyolojik Dinamikleri Üzerine: Klasik Bakış Açısı Aşılırken Paradigmatik Dönüşümler

in: Edebiyat Fakültesi 30. Yıl Armağan Kitabı, ALTINSAPAN MEHMET EROL, UÇKAN BEDİA YELDA, GÜLLÜPINAR FUAT, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.164-174, 2024

Suriyeli Göçmen Çocukların Toplumsal Bütünleşmesi

in: CUMHURİYETİN GÖÇLERLE DOLU 100 YILI, Gazanfer Kaya, Editor, Cem Yayınevi, İzmir, pp.411-423, 2023

Dijital Çağda Beyin Göçünü Yeniden Düşünmek: Geri Kazanım Ağları Üzerine Stratejiler ve Öneriler

in: Göç, Siyaset ve Aidiyet: Toplumsallığın Göçebe Halleri, Kamuran Gökdağ, Sıtkı Karadeniz, Nazmi Çiçek, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.177-195, 2022

Uluslararası Göç Dinamikleri ve Türkiye'nin Göç Eğilimlerini Belirleyen Faktörler ve Sonuçları

in: ANADOLU'DA BİR ÇINAR: M. EROL ALTINSAPAN 60. YAŞ ARMAĞANI, B. Yelda Olcay UÇKAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.217-235, 2022

Çalışma Etnografileri ve Etnografların Çalışması

in: ETNOGRAFİ EL KİTABI, Gamze Kaçar Tunç ve Fuat GÜLLÜPINAR, Editor, NOBEL YAYINCILIK, pp.220-234, 2021

Editoryal Giriş

in: ETNOGRAFİ EL KİTABI, Gamze Kaçar Tunç ve Fuat GÜLLÜPINAR, Editor, NOBEL YAYINCILIK, Eskişehir, pp.1-9, 2021

Göç Sosyolojisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2020 Sustainable Development

Cihanbeyli ve Kulu’dan Avrupa’ya Göçlerin Sosyolojik ve Tarihsel Analizi: Kuşaklar ÜzerindenBir Değerlendirme

in: Konya Kitabı XVII: Geçmişten Günümüze Göçler, ALAATTİN AKÖZ, DOĞAN YÖRÜK, HAŞİM KARPUZ, Editor, KONYA TİCARET ODASI, Konya, pp.63-89, 2019

SUÇ SOSYOLOJİSİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2018 Sustainable Development

Hukuk Sosyolojisi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, 2017 Sustainable Development

Postmodernizm ve Kültür

in: Kültür Sosyolojisi, Emre Gökalp, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.1-21, 2017

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları

in: Suç Sosyolojisi, Fuat Güllüpınar, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Eskişehir, pp.230-258, 2017 Sustainable Development

Toplumsal Eşitsizlik

in: Sosyoloji II, Mustafa Altunoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, pp.26-53, 2016

Türkiye'de İktisadi Dönüşümler ve Eğitim Politikaları

in: Türkiye de Eğitim Politikaları, Gümüş, Arife, Editor, Nobel, Ankara, pp.187-212, 2015 Sustainable Development

Expert Reports

Metrics

Publication

102

Citation (WoS)

28

H-Index (WoS)

26

H-Index (Scopus)

2

Project

31

Thesis Advisory

27

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals