Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Haririnin Makamatında Vatan Hasreti

HARRAN THEOLOGY JOURNAL , no.46, pp.114-133, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Şura Suresi Örnekleminde Kuranda Belagat

Batman Akademi Dergisi , vol.5, no.1, pp.150-172, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anadolu Medeniyetlerine Ait Heykel Görsellerinin Cumhuriyet Dönemi Posta Pullarındaki Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyet 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 30 August 2023, pp.654-668

Anadolu Medeniyetlerine Ait Heykel Görsellerinin Cumhuriyet Dönemi Posta Pullarındaki Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyet 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 30 August 2023, pp.655-669

Puşkin’in Eserlerinin Retorik Açısından Değerlendirilmesi: Paul Valery’nin Sanat Anlayışı Bağlamında Bir İnceleme

V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2020, pp.63

Çevrim İçi Öğrenenlerin Grup Oluşturma Tercihleri

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.345-346

Doğal Eğitim ve Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kapsamında Kaan Ertemin Kitaplarının İncelenmesi

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.316-317

Futbolcu Kaçırma Olaylarının Türk Mizah Yazınındaki Yansımaları

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.151-152

Sporcuların Maruz Kaldıkları Bireysel Hak İhlallerinin Sinema Filmlerine Konu Edilmesi: Türk Sineması Örneği

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.153-154

Sürdürülebilirlik Yaklaşımının Düalist Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.162-166 Sustainable Development

Aşırı Müsamaha ve Aşırı Katılık Hatalarının Adler Ekolü Kapsamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.480-483

Mahmut Tibetin Kitaplarındaki Örgüt Kültürü Unsurları Üzerine Bir İnceleme

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.787-792

Güneri İçoğlu nun Bakış Açısından Sürdürülebilirlik Konusunun Ele Alınması

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.569-573

Vedat Özdemiroğlunun Eserlerinde Otoritenin Güç Kaynakları

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.139-144

Modern Sinoplu Diyojen: Erdener Abi Çizgi Karakteri

International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.167-171

Latif Demirci’ye Ait Mithat Çizgi Karakterinin Spor Fanatizmi Açısından İncelenmesi

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.159-160

Modern Çilecilik: Spor

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.166-167

Kınalızade Ali Efendi ile Thomas Hobbesun Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.227

Spor Karikatürü Kitaplarında Amatörlük Teması

4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2017, vol.3, pp.413-414

Gösterişçi Tüketim Davranışına Yönelik Eleştiriler: Ahmet Yılmaz’xxın Kitapları Üzerine Bir İnceleme

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2017, pp.104-105

E Öğrenme Materyalinin Daha Etkin Sunumu İçin Özlü Sunu Yönteminin Kullanımı

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.1127-1132

Uluslararası Öğrenci Akademisinde Edinilen Deneyimler: Eskişehir 2015 Tecrübe Aktarımı

1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2015, pp.204-212

Otoriter Yönetimlere Özgü Uygulamaların Eleştirisi Necdet Şen in Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016, pp.276-282

Books & Book Chapters

Etiğin Kurumsallaşmasında Paternalist Liderlik Anlayışının Değerlendirilmesi

in: Yönetim Organizasyon ve Strateji Üzerine Araştırmalar, Mehmet Seyhan, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.203-229, 2023

Örgüt Tasarımında Yapı ve Biçimsellik

in: Örgüt Tasarımı, Uğur Keskin, Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Nisan Ktabevi, Eskişehir, pp.59-74, 2019

Örgüt Tasarımında İş ve İnsan Faktörü

in: Örgüt Tasarımı, Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Uğur KESKİN, Editor, Nisan, Eskişehir, pp.117-135, 2019

Örgüt Tasarımında İş ve İnsan Faktörü

in: Örgüt Tasarımı, Uğur Keskin, Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.117-135, 2019

Örgüt Tasarımında Kültür Faktörü

in: Örgüt Tasarımı, Uğur Keskin, Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.157-170, 2019

Kurumsallaşmaya İlişkin Verilere Erişimde Yararlanılabilecek Kaynak Olarak Resmi Arşiv Belgeleri

in: Ayşe Hepkul Anı Kitabı, Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakülesi Yayınları, Eskişehir, pp.45-59, 2019

Örgüt Tasarımının Dayandığı Düşünsel Temeller

in: Örgüt Tasarımı, Uğur Keskin, Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.5-21, 2019

Örgüt Tasarımının Bilimsel Literatürdeki Seyri

in: Örgüt Tasarımı, Uğur Keskin, Didem Paşaoğlu Baş, Editor, Nisan Kitabevi, Eskişehir, pp.22-42, 2019

Planlama Anlayışının Küreselleşme Bağlamında Ortaya Koyduğu Değişimler

in: Küresel İşletmecilik, Hakan Kara, Uğur Keskin, Editor, Merdiven Yayınları, Ankara, pp.1-21, 2019

Küresel İşletmeciliğe Karşıt Bir Anlayış Olarak Gönüllü Sadelik

in: Küresel İşletmecilik, Hakan Kara, Uğur Keskin, Editor, Merdiven Yayın, Ankara, pp.113-133, 2019

Gösterişçi Tüketim ve Şans Oyunlarına Yönelik Tüketim Davranışlarının Eleştirisi

in: Türkiyede İşletmecilik Üzerine Eleştiri ve Öneriler, Hakan Kara, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-20, 2018

Dengeli Sonuç Kartı ve İnsan Kaynakları Sonuç Kartı Uygulamaları

in: Prof. Dr. Gültekin Yıldız Anı Kitabı, Mahmut Akbolat ve Mustafa Cahid Ünğan, Editor, Sakarya Üniversitesi Basımevi, Sakarya, pp.135-161, 2018

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Süreçlerinin Örgütsel Ekoloji Kavramları Ekseninde Açıklanmasına Yönelik Bir Araştırma

in: Türkiyede İşletmecilik Üzerine Eleştiri ve Öneriler, Hakan Kara, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.33-53, 2018

Güneri İçoğlunun Çizim ve Anlatımlarının Sürdürlebilirlik ve Yeşil Tüketim Açısından İncelenmesi

in: İşletmecilik Platformu Disiplnlerarası İşletmecilik Çalışmaları, Hakan Kara, Editor, Merdiven Yayın, Ankara, pp.1-13, 2017

Delikanlı Radarcı Fermanı

Değisim Yayınları, İstanbul, 2016

İş Ahlakı

in: Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Köksal Büyük, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2167, Eskişehir, pp.196-218, 2016

Stratejik Yönetim ve Stratejik Yönetim Süreci

in: Stratejik Performans Yönetimi, Uğur Keskin, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2095, Eskişehir, pp.2-25, 2016

Ekip Çalışması ve Verimlilik

in: Verimlilik Yönetimi, Köksal Büyük, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2269, Eskişehir, pp.192-217, 2016

Rekabet Stratejileri ve İşlevsel Stratejiler

in: Stratejik Performans Yönetimi, Uğur Keskin, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2095, Eskişehir, pp.74-96, 2016

İnsan Psikolojisi Açısından Verimlilik

in: Verimlilik Yönetimi, Köksal Büyük, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2269, Eskişehir, pp.134-158, 2016

Örgütsel Performans Değerlendirme Yöntemleri

in: Stratejik Performans Yönetimi, Uğur Keskin, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2095, Eskişehir, pp.98-127, 2016

Sinema Yapıtlarında Yönetim Düşüncesi

in: Sinema ve Politika, BaRIŞ Kılınç, Editor, Literatürk Yayınları, İstanbul, pp.13-29, 2015

Yönetim ve Retorik

Akis Yayınları, İstanbul, 2013

Yönetim Felsefesi

Değisim Yayınları, İstanbul, 2012

Metrics

Publication

136

Project

5
UN Sustainable Development Goals