Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Etkili tarih öğretimi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.29, pp.1427-1451, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adaption of the historical epistemic belief scale into Turkish culture and investigating social studies student teachers’ historical epistemic beliefs

History teachers’ epistemic considerations A symposium on how teachers make sense of history, Umea, Sweden, 13 - 14 October 2022

Sosyal Medya Tükenmişlik Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 02 June 2022, vol.1, pp.485

The current state of history curricula and textbooks in Turkey

International Workshop on Textbook revisions in the Middle East and North Africa: Lessons to be learned from the Turkish case, Braunschweig, Germany, 21 December 2021

ProQuest and Yöktez database-based analysis of place-based educational research.

International Pegem Conference on Education: Education during the Pandemic and Beyond, Antalya, Turkey, 27 October 2021, vol.1, pp.452-453

Ortaokul öğrencilerinin zaman ve kronoloji anlayışı

3. Uluslararası Zeugma Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.336-337

Özgün performans görevleriyle işlenen özel eğitim dersi hakkında öğrenci görüşleri

International Pegem Conference on Education: The Role of Education in Developing/İmproving Social Conscience., Diyarbakır, Turkey, 16 - 18 September 2020, vol.1, pp.148-149 Sustainable Development

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kütüphanesinde Yer Alan Tarih Dersi Paylaşımları: Bir İçerik Analizi

International Aegean Symposiums on Social Sciences Humanities, İzmir, Turkey, 15 - 16 February 2020

Middle school students’ perceptions of social studies

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.167

Medya Okuryazarlığı Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları: Bir Metafor Çalışması

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

Ortaokul Öğrencilerinin Demokratik Değerlere İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, vol.1, pp.225-234

Müzeler ve Tarihi Mekânlarda Manisa’nın Tarihi ve Kültürünün Öğretimi

Uluslararası Manisa Sempozyumu (Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü- Ekonomisi)., Manisa, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.3

Müzeler ve tarihi mekânlarda Manisa’nın tarihi ve kültürel özelliklerinin öğretimi.

Uluslararası Manisa Sempozyumu: Şehzade II: Mehmet ve Manisa’nın Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, 26 - 28 October 2017

Yer Temelli Eğitim Yaklaşımının Sosyal Bilgiler Programlarındaki Yansımaları

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI., Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.276-277

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesi ve Kutü l Amare Zaferi nin Ortaokul Lise ve Üniversite Düzeyinde Okutulan Ders Kitaplarına Yansımaları

Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. YılıMünasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu’, Mardin, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.153-177

Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Ve Kutü’l-Amâre Zaferi’nin Ortaokul, Lise ve Üniversite Düzeyinde Okutulan Ders Kitaplarına Yansımaları

Kutü’l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu., Mardin, Turkey, 28 - 29 April 2016, vol.1, pp.153-177

Tarih Öğretmen Adaylarının Epistemik İnançları İle Tarih Algılarının İncelenmesi

4. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Eylem Araştırması Potansiyel katkı zorluk ve fırsatlar

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.326-327

Sosyal Bilgiler Anabilim Dallarında Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Çalışma Konularındaki Eğilimleri

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.186

İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Algılarının İncelenmesi

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.282

Sosyal Bilgiler Dersinde Devlet ve Değer Kavramlarının Öğretimi Üzerine Bir Eylem Araştırması

25. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.713

Opinions of students about the use of oral history as a teaching and learning method

The International Society for the Social Studies Annual Conference, ORLANDO, United States Of America, 23 - 26 February 2016, vol.2016, pp.23-25

Ortaokul 8 sınıf öğrencilerinin demokratik değer algılarının karikatürler aracılığıyla belirlenmesi

II. Ulusal (Ulusararası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Değer Algılarının Karikatürler Aracılığıyla İncelenmesi.

Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi II., Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Sosyal Bilgiler Dersinde İskân Kavramının Öğretimi Üzerine Bir Eylem Araştırması

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015

Sözlü Tarihin Bir Öğrenme Yöntemi Olarak Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanılması

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015

Books & Book Chapters

Adaption of the Maggioni’s BHQ into Turkish Culture and the Testing of Its Validity and Reliability

in: Teachers and the Epistemology of History, Elmersjö Henrik Åström, Zanazanian Paul, Editor, Palgrave Macmilian, Amsterdam, pp.265-280, 2024 Creative Commons License Sustainable Development

Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

in: Eğitime Giriş, Mevlüt Kara, Fatih Bozbayındır, Editor, NOBEL, Ankara, pp.351-384, 2023

Birleşik Krallık

in: Dünya Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim, Abdurrahman İlğan, Servet Üztemur, Editor, NOBEL, Ankara, pp.341-376, 2023

Demokratik vatandaşlık eğitimi için kuramsal bir çerçeve

in: Vatandaşlık bilgisi ve eğitimi, Dinç, Erkan; Dere, İlker; Üztemur, Servet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.69-101, 2022

Demokratik Vatandaşlık Eğitimi İçin Kuramsal Bir Çerçeve

in: Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım, DİNÇ ERKAN, DERE İLKER, ÜRTEMUR SERVET, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.69-101, 2022

Avrupa Vatandaşlığı ve Eğitimi

in: Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım, DİNÇ ERKAN, DERE İLKER, ÜZTEMUR SERVET, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.321-342, 2022

Etik karar verme, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları

in: Eğitimde Ahlak ve Etik, Abdurrahman İlğan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.213-245, 2020

Demokrasi

in: İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Acun, İsmail, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.61-83, 2019

Nitel Araştırmayı İnanılır Kılmak

in: Nitel Verileri Yorumlama, Erkan DİNÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.105-151, 2018

Dokümanlar

in: Nitel Verileri Yorumlama, Erkan DİNÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.377-431, 2018

Nitel Araştırma Nedir?

in: Nitel Verileri Yorumlama, Erkan DİNÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.5-40, 2018

Nitel Araştırmanın Gücü: Sekiz Hatırlatma

in: Nitel Verileri Yorumlama, Erkan DİNÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.577-606, 2018

Müzeler ve Tarihi Mekanlarda Manisa’xxnın Tarihi ve Kültürel Özelliklerinin Öğretimi

in: Geçmişten Günümüze Manisa: Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi Cilt III, İlker M. Çağlar, Ferdi Çiftçioğlu, Züleyha Ustaoğlu, Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, pp.2373-2394, 2018

Etnografi

in: Nitel Verileri Yorumlama, Erkan DİNÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.315-375, 2018

Bir Araştırma Projesi Tasarlama

in: Nitel Verileri Yorumlama, Erkan DİNÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.41-79, 2018

Veri Analizi

in: Nitel Verileri Yorumlama, Erkan DİNÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.153-194, 2018

Görseller

in: Nitel Verileri Yorumlama, Erkan DİNÇ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.481-518, 2018

Tarih öğretiminde yazılı kaynakların kullanımı

in: Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, İsmail Hakkı Demircioğlu, İbrahim Turan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.75-115, 2012

Tarih bilinci açısından tarih öğretiminin amaçları

in: Tarih nasıl öğretilir Tarih öğretmenleri için özel öğretim yöntemleri, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.70-76, 2010

Tartışma yönteminin tarih derslerinde kullanımı

in: Tarih nasıl öğretilir tarih öğretmenleri için özel öğretim yöntemleri, Mustafa Safran, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.230-240, 2010

Türkiye’yi Avrupa’ya yakınlaştırmak için tarih bir köprü olabilir mi? Türk tarihöğretim programlarının bir Avrupa boyutu gözetilerek geliştirilmesi olasılığı.

in: 21.Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi, Safran Mustafa, Dilek Dursun, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, pp.85-106, 2008

Metrics

Publication

112

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Thesis Advisory

11

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals