Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üçgenin yardımcı elemanlarının geometri öğretimindeki rolü nedir? Matematiksel bir analiz ve ilgili çalışmaların değerlendirilmesi

5th International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021

Kanıtın Sosyal ve Matematiksel Yönlerini Birleştiren Kanıt Öğrenme Modeli: KARİDE

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Burdur, Turkey, 19 May 2021, pp.261

Ortaokul öğrencilerinin problem ve önermeleri kanıtlama sürecindeki muhakemelerinin incelenmesi,

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Online, Turkey, 10 April 2021, pp.145-146

Supporting Middle School Mathematics Teachers’ Professional Development With Learning Trajectory Using A Web-Based System.

4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium., İzmir/Çeşme, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.414-423

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Geliştirilen Geogebra Tabanlı Uygulamalar

4.Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 September 2019

Professional development through a web-based portal: The progress of mathematics teachers teaching algebra based on hypothetical learning trajectories

Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Utrecht, Netherlands, 6 - 10 February 2019, vol.15, pp.2741-2748

Middle school students’ geometric reasoning to quadrilaterals

4th International Turkish Computer Mathematics Education Symposium, Çeşme, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.56-58

Matematik öğretmenlerinin sorgulama becerileri: Web tabanlı mesleki gelişimi destekleme projesi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1371-1373

İlkokul öğrencilerinin geometrik sanal bir oyun aracılığıyla şekil oluşturma süreçleri

VI. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1428-1429

Öğretmenlerin fark etme becerisi: Bir alanyazın incelemesi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.1395-1397

Web Tabanlı Bir Eğitim Sistemi Üzerinden Profesyonel Gelişim: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.280

Professional Development of a Mathematics Teacher through Web-Based Educational Portal

Proceedings of the 42nd Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umea, Sweden, 3 - 08 July 2018, vol.5, pp.196

Middle school students’ reasoning processes on symmetrical figures through a dynamic geometry environment

Proceedings of the 42nd Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umea, Sweden, 3 - 08 July 2018, vol.5, pp.180

Reflection of a billiard activity upon reasoning processes in teaching quadrilaterals.

Proceedings of the 42nd Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Umea, Sweden, 3 - 08 July 2018, vol.5, pp.87

Geçmişten Günümüze Öğretim Programları: Geometrik Kavramların Ortaokul Matematik Programlarındaki Yeri.

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1017-1018

Tanımların yorumlanması: Hangi dörtgen için hangi tanım?

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1027-1029

Dinamik Geometri Ortamında Gerçekçi Bir Geometri Probleminin Tasarlanması ve Lise Öğrencileri ile Çözümünün Analizi

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1356-1357

Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde Apple Tv Aracılığıyla Tablet Kullanımı Konusundaki Görüşleri

5 th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Examining geometry tasks in primary school mathematics textbooks with respect to cognitive demand levels: A case in Turkey.

III. Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions, Cracow, Poland, 8 - 23 June 2017

Örüntüleri genelleme ve kanıtlama arasındaki ilişki.

IV.rd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.996-997

Öğretmenlerin Çok Çözümlü Problemler ile İmtihanı: Kullanılan Stratejiler ve Problem Kurma Deneyimleri.

IV.rd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1008-1009

Dörtgenlerin Tanımlanması ve İlişkilendirilmesi: Bir Öğretim Deneyinin Yansımaları.

IV.rd International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1000-1001

Pattern generalization strategies of elementary students

5. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Belgrade, Serbia, 16 - 19 August 2016

Nets of the pyramids From the view of theory of figural concepts

Proceedings of the 40th Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary, 3 - 07 August 2016

Investigating elementary mathematics teachers geometry courses towards geometric habits of mind

Proceedings of the 40th Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary, 3 - 07 August 2016

Defining quadrilaterals Related language used by mathematics teachers

Proceedings of the 40th Annual Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, Hungary, 3 - 07 August 2016

Ortaokul öğrencilerinin matematiksel düşünme süreçlerinin incelenmesi Geometri Problemleri

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi-III.rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Matematik Dili ve Dörtgenler

XVII AMSE-AMCE- WAER CONGRESS Teaching and Training Today for Tomorrow, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

The inclusion of geometric thinking in elementary school mathematics textbooks

4. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Atina, Greece, 31 August - 03 September 2015, pp.222

Reasoning in mathematics education

4. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Athens, Greece, 31 August - 03 September 2015, pp.231

Development of Preservice Teachers Conceptual Knowledge in Geometrical Transformations A Teaching Experiment

9rd Congress of European Research in Mathematics Education, Prag, Czech Republic, 4 - 08 February 2015

Development of preservice teachers' content knowledge in geometrical transformations: A teaching experiment

9th Congress of the European-Society-for-Research-in-Mathematics-Education (CERME), Prague, Czech Republic, 4 - 08 February 2015, pp.608-609 identifier

Implications from elementary mathematics teachers' lesson study experience

9th Congress of the European-Society-for-Research-in-Mathematics-Education (CERME), Prague, Czech Republic, 4 - 08 February 2015, pp.2957-2958 identifier

Fostering geometric thinking of elementary mathematics teachers through lesson study

PME 38 and PME-NA 36, Vancouver, Canada, 15 - 20 July 2014, vol.6, pp.192

5 sınıf öğrencilerindeki ilişkisel düşünme ve gelişimi

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.1006-1007

Multiple solution tasks and creativity

3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Viyana, Austria, 25 - 28 August 2014, pp.386-387

Eşit işaretini anlama ve ilişkisel düşünme

12. Matematik Sempozyumu Toplumda Matematik, Ankara, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.76-77

Yedinci sınıf öğrencilerinin GeoGebra nın enstrümental oluşumunda yaşadıkları zorluklar

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015, pp.200-201

Effects of technology use on geometrical construction

16th Asian Technology Conference of Mathematics, 19 - 23 September 2011

THE PRE-SERVICE TEACHERS' UNDERSTANDING OF TAXICAB GEOMETRY

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, pp.425 identifier

THE CONSTRUCTIVE AND DECONSTRUCTIVE GENERALIZATIONS ON LINEAR FIGURAL PATTERNS OF PRESERVICE TEACHERS

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, pp.339 identifier

INVESTIGATING PRESERVICE TEACHERS' GEOMETRIC PROBLEM SOLVING PROCESS IN DYNAMIC GEOMETRY ENVIRONMENT

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, pp.338 identifier

Sınıf öğretmeni adaylarının örüntüleri genellemeleri Görsel stratejilerin etkisi

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.250-255

Yeni ilköğretim matematik dersi 1 5 Sınıflar öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 - 16 November 2005

Books & Book Chapters

Ortaokul matematik öğretim programlarındaki reform harekelerinin geometri öğrenme alanına yansıması

in: Ortaokul Matematik Öğretim Programları Tarihsel Bir İnceleme, M. F. Özmantar, H. Akkoç, B. Kuşdemir Kayıran, M. Özyurt, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.247-274, 2021

Etkinlikler Yoluyla Matematiksel Muhakemenin Desteklenmesi.

in: Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, Yüksel Dede, Muhammed Fatih Doğan, Fatma Aslan-Tutak, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.363-390, 2020

Didaktik Dönüşüm Teorisi

in: Matematik Eğitiminde Teoriler, Bingölbali,E., Arslan, S., Zembat, I. O., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.393-412, 2016

Cumhuriyetten günümüze ilkokul matematik dersi öğretim programlarında matematiksel muhakeme

in: Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları, M.F. Özmantar, A. Öztürk, E. Bay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.317-346, 2016

Geometrik Dönüşümlerden biri: Yansıma Dönüşümünü Anlamak

in: Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, I.O.Zembat, M.F.Özmantar, E.Bingölbali, H.Şandır, A.Delice, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.363-378, 2013

Öğretme öğrenme strateji ve modelleri.

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Baştürk, S., Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.169-208, 2013

Metrics

Publication

89

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

56

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

59

H-Index (TrDizin)

4

Project

10

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals