Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YEŞİL TEDARİK SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

7th INTERNATIONAL GASTRONOMY TOURISM STUDIES CONGRESS, Kastamonu, Turkey, 28 - 30 September 2023

Geleneksel Bir Ürün Olan Uhutun Üretim Sürecinin Çeşitlendirilmesi

7 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Üsküp, Macedonia, 8 - 10 June 2023

UHUTUN TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ

7 th INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, Üsküp, Macedonia, 8 - 10 June 2023

A Product Development Study for Black Foods in the Turkish Cuisine: The Case of Keşkül

VI. INTERNATIONAL GASTRONOMY TOURISM STUDIES CONGRESS, Turkey, 06 October 2022

Evaluation of Profitability According to Customer Types in Fast Food Restaurant

7th International Conference on New Ideas in Management, Economics Accounting, ROMA, Italy, 21 - 23 February 2020

Cost Control with Cash Flow Statement in Restaurant Businesses

7th International Conference on New Ideas in Management, Economics Accounting, ROMA, Italy, 21 - 23 February 2020

EVALUATION OF PARTICIPANTS’ GAINS OF COOKING COMPETITIONS

11th Tourism Outlook Conference, Eskişehir, Turkey, 3 October - 05 January 2018, pp.341-347

The Role of Accounting in the Improvement of Costs in Hotel Businesses’ Sustainability Report

The 11th Tourism Outlook Conference: Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, Eskişehir, Turkey, 2 - 05 October 2018, vol.1, pp.480-487

Determination of Activities of Food and Beverage Businesses in Activity Based Costing

The 11th Tourism Outlook Conference: Heritage Tourism Beyond Borders and Civilizations, Eskişehir, Turkey, 2 - 05 October 2018, vol.1, pp.445-449

Tüketicilerin Menülere Yönelik Beklentilerinin Belirlenmesi: Eskişehir Örneği

VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.981-991

Evaluation of Culinary Arts Program in Terms of Distance Education System: The Case of Anadolu University

1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, vol.1, pp.1681-1687

Otel İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Raporlamasının Değerlendirilmesi ve Analizi

1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE SÜRDÜREBİLİRLİK KONGRESİ, 28 - 30 September 2017

Books & Book Chapters

Eskişehir

in: Tourism Potential of Cordoba, Eskişehir and Treviso, MERT KANTAR YELİZ, ACITAŞ ŞÜKRÜ, YENİLMEZ İSMAİL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.43-74, 2023

Designing an Activity-Based Costing Method for Foodand Beverage Businesses: A Determination of Activities

in: Travel and Tourism: Sustainability, Economics, and Management Issues Proceedings of the Tourism Outlook Conferences, İnci Oya Coşkun Nor’ain Othman Mohamed Aslam Alan Lew, Editor, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, pp.101-113, 2020

Eskişehir İlinin Halk Kültürüne Dayalı Turizm Kaynakları

in: Eskişehir İlinin Turizm Kaynaklarının Mekânsal Analizi ve Pazarlama Stratejisi, Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, Editor, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BEBKA, Bursa, pp.102-125, 2020

Evaluation of Participants’ Gains and the Organizational Competence of Cooking Competitions

in: Travel and Tourism: Sustainability, Economics, and Management Issues, İnci Oya CoşkunNor’ain OthmanMohamed AslamAlan Lew, Editor, Springer, Singapore, pp.125-137, 2020

Konaklama İşletmelerinde Muhasebe ve Finansman Yönetimi

in: Konaklama İşletmeciliği, Prof. Dr. Oktay Emir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.170-199, 2020

The Role of Supply Chain Management and Standard CostingTechniques in Performance Evaluations of Hotel Businesses

in: Travel and Tourism: Sustainability, Economics, and Management Issues Proceedings of the Tourism Outlook Conferences, İnci Oya Coşkun Nor’ain Othman Mohamed Aslam Alan Lew, Editor, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, pp.3-28, 2020

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL RESTORAN

in: İşletme ve Finans Yazıları-III, Melik Kamışlı, Editor, Beta Yayınevi, Ankara, pp.15-30, 2019

Beslenmenin Önemi

in: Beslenmenin Temel İlkeleri, Prof. Dr. Zeki ATKOŞAR, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.18-38, 2018

Gastronomiye Sosyolojik Bir Bakış

in: Bir İletişim Biçimi olarak Gastronomi, Hakan Yılmaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-15, 2016

BESLENME VE GÜNÜMÜZ BESLENME EĞİLİMLERİ

in: BESLENMENİN TEMEL iLKELERİ, Zeki Atkoşar, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.30-52, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

56

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

9
UN Sustainable Development Goals