Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

On The Social History Of Cleaning A Conceptual Evaluation,

International Congress of Hygiene Research in Hospitality Industry (COHRIH), Kocaeli, Turkey, 05 May 2023

Sağlık Turizminde Yeni Bir Yaklaşım: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT),

MTCON, 4th Conference on Managing Tourism Across Continents – Tourism for a better World (MTCON’23), İstanbul, Turkey, 15 - 18 March 2023

Some Implications for the Mission and Visions of Tourism NonGovernmental Organizations (Ngos)

MTCON-Conference On Managing Tourism Across Contınents, Antalya, Turkey, 27 March 2022

Gönüllü Turizm: Lisinia Doğa Üzerinden Bir Bakış, ( M. Ay ve A. Karataş ile beraber),

INGANT21, 2nd. International Congress of New Generations and New Trends in Turizm, Sakarya, Turkey, 27 - 28 May 2021, pp.181-191

Toy Museums and Visitor Experiences

5. INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, PARIS, Paris, France, 7 - 08 February 2021, pp.3-4

Çocuk Oyunlarının Çocuk Rekreasyonu Bağlamında Değerlendirilmesi

WORLD CHILDREN CONFERENCE, ANKARA, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2020, pp.314-322

Consumer Personalıty Traıts And Theır Influence On Brand Experıence and Satısfactıon

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 October 2019, pp.114-122

Eskişehir’in Turistik Tanıtımı: Kurtuluş Savaş Alanları

5. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Çorum, Turkey, 19 - 24 April 2019, pp.74-75

Türk Dünyası Kültür Başkentliği (2013) Sonrasında Eskişehir Turizmi

4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 July 2018, pp.181-196

Turizm ve Rekreasyon Kavramları: Sanal Bakış İle Değerlendirme

II. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ, GÜMÜŞHANE, Gümüşhane, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.399-409

“Eskişehir Hastanelerinin Güvenlik Hizmetleri Durumu Üzerine Bir Durum Analizi”

XII. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2018

Macera Turizmine Katılım Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018

Otelcilikte Yeni Bir Yaklaşım 50plus Otelleri: Termal Otellerde Uygulanabilirliği

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018

Eskişehir Çevresinde Gıda Olarak Tüketilen Yabani Otların Turistik Tesislerde Kullanımı

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 5 - 08 April 2018, pp.95-103

Ciddi Boş Zaman Faaliyeti Olarak Gönüllülük: Öğrenci Kulüpleri Kapsamında Bir Değerlendirme

1. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, vol.1

Utilizing Three Factor Theory to Develop An Organizational Motıvation System For Hotel Establishment

XIII International Scentific Confernace On Service Sector Inscoses 2016, 06-07 October, Ohrid/Mekadonya., Ohrid, Macedonia, 6 - 07 October 2016

Workplace Violence An Empirical Study on Employees of Hospitality Industry

The Asian Symposium on Sustainable Tourism for Development AST4D, Hiroshima, Japan, 28 - 30 April 2016 Sustainable Development

Otelcilik Alanyazını Üzerinden Değişime Girişimci Bakışı

VIII.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Nevşehir, Turkey, 28 April - 01 May 2016, pp.123-133

Dark Hüzün Turizmi Mekanı Olarak Gelibolu

8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 April - 01 May 2016, pp.241-253

Cittaslow Sakin Şehir Hareketine Yolculuk Seyitgazi Örneği

Yerelden Küresele: Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar, Artvin, Turkey, 15 - 17 October 2014, pp.581-594

An Evaluation of Customer Complaints of Employees The Case of Tripadvisor E Arslan ile beraber The University of London London UK

The 2015 CBTS International Academic Research Conference in Europe & America, Londrina, Brazil, 7 - 09 December 2015

Service Design Strategies in Different Hotel Classes An Investigation in Eskişehir Turkey

ISIDC 2014 - 4th International Service Innovation Design Conference, Kuching, Malezya, Kuching, Malaysia, 21 - 24 October 2014, pp.68-75

Determining Convention Planners Perceptions of Convention Hotel Selection Criteria by Analytic Hierarchy Process AHP The Case of Ankara

13th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (ISAHP) Washington DC, Washington, Kiribati, 29 June - 02 July 2014, pp.205

Yatçılık ve Marinacılık Eğitiminde Uzaktan Eğitim Modeli

2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu İnsan Çevre Ürün, İzmir, Turkey, 28 March 2014, pp.133-147

Profesyonel Turist Rehberlerinin PTR Yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

14. Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Kayseri, Turkey, 5 - 08 December 2013

Öğrencilerin Ders Başarı Durumları ile Ders Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012

Kültür Turizminin Sürdürülebilirliğinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü Ankara Örneği

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Turkey, 12 - 15 April 2012

A Conceptual Study On Recreational Leadership

6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, 24 April 2017 - 29 April 2012, pp.127-137

Kariyer Uygulamaları ve Duygusal Zeka 5 Yıldızlı Otel İşletmesinde Bir Uygulama

3. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 28 May 2006

Books & Book Chapters

Genel Turizm

Detay Yayıncılık, Ankara, 2023

Uzaktan Öğrenim Turizm Programlarında Vaka ve Senaryo Kullanımı

in: Açıköğretim ile 40 Yıl Uygulamalar ve Araştırmalar, Aydın Ziya Özgür, Kamil Çekerol, Serpil Koçdaş, İlker Kyabaş, Editor, Üniversitesi Yayınları No: 4372, Eskişehir, pp.695-705, 2023

Use of Isot in Urfa Cuisine

in: Current Approaches and Trends in Tourism Science, İrfan Yazıcıoğlu, Editor, SRA Academic Publishing Press,, Lithuania, pp.84-102, 2023

“HES (Hayat Eve Sığar) Kodu”

in: TURİZM ANSİKLOPEDİSİ, NAZMİ KOZAK VE METİN KOZAK, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.99, 2022

Öğrenci Yurtlarının “Asıl ve Destek Hizmetler” Bakımından İncelenmesi: Ankara Örneği

in: İşletme Araştırmaları, Onur Koyuncu, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.329-356, 2022

Gülay Nalçacı: TURBAN Otellerinin Unutulmaz Housekeeperi”

in: Turizme Kanat Gerenler, V. Cilt Kadın Kanat Gerenler, Detay Yayıncılık, Ankara., Nazmi Kozak ve Metin Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.141-159, 2020

Nazire Dedeman: Mücadeleci Ruhuyla İz Bırakan Güçlü Kadın

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler: Kadın Turizmciler, NAZMİ KOZAK VE METİN KOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.293-311, 2020

Müberra Eresin: Eresin Markasının Başarılı Kadın Yöneticisi

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler: Kadın Turizmciler, NAZMİ KOZAK ve METİN kOZAK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.247-259, 2020

2019, “Stad Oteli Gelecek İçin Geleneğin Korunması Rotasında Tasarlanan Bir Mekan”

in: Dünden Bugüne ANKARA Pastane, Lokanta, Turizm, Nazmi Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.43-154, 2019

Ertuğrul Çetiner: Akademik Ve Bilinmeyen Diğer Yönleri

in: Türk Turizmine Kanat Gerenler, İçinde, Ed. Metin Kozak ve Nazmi Kozak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.109-124, 2018

İnsan Kaynakları Yönetimi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2016

Rekreasyonel Liderlik ve Grup Dinamikleri

in: Prof Dr Fermani Maviş Anı Kitabı, Kozak Nazmi, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.45-80, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Turkiyeturizmansiklopedisi.com, pp.1-1, 2024

TURİZM ANSİKLOPEDİSİ

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com/, pp., 2023

TURİZM ANSİKLOPEDİSİ

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com/, pp., 2023

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com, pp.1-1, 2023

Turizm Ansiklopedisi

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com, pp.1-1, 2023

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com, pp.1-1, 2023

Turizm Ansiklopedisi

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com, pp.1-1, 2023

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

turkiyeturizmansiklopedisi.com, pp.1-1, 2023

TURİZM ANSİKLOPEDİSİ

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com/, pp., 2023

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com, pp.1-1, 2023

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

https://turkiyeturizmansiklopedisi.com, pp.1-1, 2023

TURİZM ANSİKLOPEDİSİ

DETAY YAYINCILIK, pp.226-226, 2022

Metrics

Publication

141

Citation (WoS)

43

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

54

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

50

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

14

H-Index (TrDizin)

3

Project

14

Thesis Advisory

25

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals