Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN KADIN BEDENİ VE ENGELLİ FETÜS KÜRTAJI

10. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2023

GÖÇMEN SAĞLIĞINA İÇERİDEN BAKMAK: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

10. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2023

Doktor Hasta İlişkisinde Güvenin Toplumsal Değişimi

VIII. Sağlık İletişimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 03 November 2022, vol.1, pp.1-10

Toplumu Anlama Yolunda: Sosyoloji ve Halk Sağlığı İlişkisi

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 December 2020, vol.1, pp.305 Sustainable Development

Women’s Movement and Islamic Women’s Organizations in Turkey

7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Sempozyumu: Toplumsal Cinsiyet, Mekan ve Kültür, Mağusa, Cyprus (Kktc), 10 - 12 October 2019

Hak, Bedel ve Endişe: Türkiye ’ de Hasta Hakları

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2019

Meslek Hastalıklarının Sosyolojisi

Bursa Tabip Odası İşyeri Hekimliği Eğitim Günleri, Turkey, 23 - 24 March 2018

Tıbbi Uygulamalarda ve Sağlık Profesyonellerinde Cinsiyetçilik

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017

Blurring the Boundaries Between the State and Autonomy: The Case of Women’s Organizations in Eskisehir

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Womens Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015

Kentsel ve Kırsal Alanda Kadın Sağlığı: Eskişehir Örneğinde Sosyolojik Bir Değerlendirme

ESKAM (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 May 2014

Sources of Health Related Knowledge and the Confidence Levels Towards Them According to Social Status and Age

The 2nd International and interdisciplinary conference on health, culture and the human body, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2012

Hizmet Sektöründe Çalışan Yoksullar ve Sosyal İlişki Ağları

VI. Ulusal Sosyoloji Kongres, Sosyoloji Derneği-Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın, Turkey, 1 - 03 October 2009

Toplam Kalite Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinde Demokratikleşme İkilemi

V.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 17 - 23 September 2006

Working Poor Women in Service Sector: A Case Study of Turkey

The 8th Conference of the European Sociological Association (ESA), Glasgow, England, 2 - 06 September 2007 Sustainable Development

The Illusion of Empowerment: A Case Study on the Implementation of Total Quality Management Practices in Turkey

24th Annual International Labour Process Conference (ILPC), Londrina, Brazil, 10 - 12 April 2006

Books & Book Chapters

Maddi Olmayan Emek, Duygulanımsal Emek ve Prekarya Bağlamında Kadın Emeği

in: Emeğin Hallerine Dair Yüzleşmeler, Prof. Dr. Ercan Güven’e Armağan, Cengiz, Ayşe Aytül ve Uçkan Hekimler, Banu, Editor, Yeni İnsan Yaynınevi, Eskişehir, pp.10-37, 2023

Din Antropolojisi

in: Sosyal Antropoloji, Hatice Yaprak Civelek, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.141-172, 2021

Din Antropolojisi

in: Sosyal Antropoloji, Hatice Yaprak Civelek, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.141-172, 2021

The Gendered Pattern of Covid-19 Pandemic

in: Society in the Covid-19 Pandemic, Gülerce Hakan, Nimehchisalem Vahid, Bozkurt Veysel, Dawes Glenn, Rafik-Galea Shameem, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-27, 2021 Sustainable Development

Beden ve Sağlık (Bölüm 6)

in: Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Feryal Ayşin Koçak Turhanoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.151-182, 2019

Feminist Teori

in: Modern Sosyoloji Tarihi, Serap Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.200-234, 2019

Radicals of Political Thought in the 19th Century

in: Political Thought, Nadir Suğur, Onur Arun, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.177-202, 2018

Nicel ve Nitel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2018 NN, Temmuz Gönç Şavran, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.64-105, 2018

Society, Sociology ad Sociological Research

in: Introduction to Sociology, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.3-39, 2017

Aile ve Kadın

in: Sosyolojiye Giriş, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.159-220, 2017

Family and Gender

in: Introduction to Sociology, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.141-174, 2017

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme

in: Sosyolojiye Giriş, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.67-103, 2017

Toplum, Bilim ve Yöntem

in: Sosyolojiye Giriş, Suğur, Nadir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-31, 2016

Hasta Hakları ve Eşitsizlik

in: Sağlık Sosyolojisi, Mevlüt Özben ve İsmail Öz, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2016

Sağlık Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar ve Teoriler

in: Sağlık Sosyolojisi, Mevlüt Özben ve İsmail Öz, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, pp.1-23, 2016

Sınıf, Sağlık, Eşitsizlik

in: Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar, Nurşen Adak, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.61-83, 2016

Güneş Girmeyen Eve Doktor Girer (Mi?): Sağlık Hizmetlerinde Koşullar, Tercihler ve Nedenler Üzerine

in: Hasta Toplum: Cinsiyetçilik, Tıbbileştirme ve Tüketime Dair Sağlık Çözümlemeleri, Alptekin, Duygu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.1-38, 2015

Etnometodoloji

in: Modern Sosyoloji Tarihi, Suğur, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.144-174, 2013

Fenomenoloji ve Fenomenolojik Sosyoloji

in: Modern Sosyoloji Tarihi, Suğur, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.116-144, 2013

İşlevselcilik-II: Parsons Sonrası İşlevselcilikte Gelişmeler

in: Modern Sosyoloji Tarihi, Suğur, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.30-58, 2013

İşlevselcilik-I: Talcott Parsons

in: Modern Sosyoloji Tarihi, Suğur, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-30, 2013

Toplumsal Eşitsizlikler ve Sağlık

in: Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır, Elbek, Osman, Editor, Hayy Kitap, İstanbul, pp.57-71, 2013

Toplumsal Eşitsizlikler ve Sağlık

in: Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır, Elbek, Osman, Editor, Hayy Kitap, İstanbul, pp.57-71, 2013

Örneklem Seçimi ve Ölçüm

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2012 (Örneklem Seçimi), Gönç Şavran, Temmuz, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.144-180, 2012

Araştırma Probleminin Oluşturulması ve Uygun Yöntem ve Tekniklerin Seçilmesi

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Gönç Şavran, Temmuz, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.106-143, 2012

Nicel ve Nitel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2012 NN, Gönç Şavran, Temmuz, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.64-104, 2012

Bilim Olarak Sosyolojinin Doğuşu

in: Klasik Sosyoloji Tarihi, Suğur, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-31, 2011

Sosyolojide İlk Dönem Gelişmeler

in: Klasik Sosyoloji Tarihi, Suğur, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.32-60, 2011

Sağlık, Hastalık ve Toplum

in: İnsan ve Toplum, Suğur, Nadir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.152-185, 2011

Klasik Sosyolojiye Katkı-I: Ferdinand Tönnies ve Georg Simmel

in: Klasik Sosyoloji Tarihi, Suğur, Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.136-161, 2011

Araştırma Evreni, Örneklem Seçimi ve Ölçüm

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Suğur, Nadir, Editor, Anadolu Üniversitesi YayınlarI, Eskişehir, pp.138-157, 2009

Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin Seçimi

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Suğur, Nadir, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.116-137, 2009

Bilimsel Araştırmalarda Amaç, Problem ve Sınırlılık

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.98-115, 2009

Sosyolojik Yöntemde Çağdaş Tartışmalar

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.58-77, 2009

Sosyolojide Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Suğur, Nadir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.78-97, 2009

Sosyolojik Yöntemde Çağdaş Tartışmalar

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Suğur, Nadir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.58-78, 2009

Araştırma Evreni, Örneklem Seçimi ve Ölçüm

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.138-157, 2009

Sosyolojide Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2009 NN, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.78-97, 2009

Bilimsel Araştırmalarda Amaç, Problem ve Sınırlılıklar

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Suğur, Nadir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.98-138, 2009

Araştırma Yöntem ve Tekniklerinin Seçimi

in: Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2009-119, Nadir Suğur, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.116-137, 2009

Metrics

Publication

114

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals