Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Sohbet Becerilerinin Analizi

29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kuşadası, Turkey, 6 - 09 November 2019

Yenidoğan İşitme Taramaları Kapsamında Erken Müdahale Sürecinin İncelenmesi: Durum Araştırması

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Taklit Becerilerinin Analizi

Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018

İşitme Kayıplı Bir Çocuğun İletişim Becerileri Analizi

5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1310-1311

FORMEL OLMAYAN DİL ENVANTERLERİNİN İNCELEMESİ: İÇERİK ANALİZİ

4. International Eurasian Educatioanl research Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1242-1243

Okul Öncesi Dönemdeki İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Gelişen Okuryazarlığının Aile Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi

IV. International Eurasian Educational Research Congress- EJER 2017, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

İşitme Engelli Üniversite Öğrencileri ile Yazma sürecinin İncelenmesi

26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2016

İşitme Kayıplı Çocuğu Olan Bir Annenin Aile Eğitimi Sürecinin İncelenmesi

26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2016

An Educational Research in the Area of Special Education Why Action Research

Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry, Chicago, United States Of America, 18 - 21 May 2016

Meslekle Erken Tanışma Etkinliği Olarak Staj

Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, United States Of America, 18 - 21 May 2016

İşitme Engelli Gençlerin Sözcük Dağarcıklarının İnternet Aracılığı İle Zenginleştirilmesi Eğitiminin Betimlenmesi

Uluslararası Engellilerin Sosyal Refahı Açısından Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015

İşitme Engelli Bir Çocuğun Söz Öncesi Dönem İletişimsel Becerilerinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 September 2015

Examining the Interaction Between A Child With Hearing Loss and His Mother

Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin eğitim, 27 - 29 May 2015

A Qualitative Meta Syntheses of Research on Educational Technology in Turkey in the Last Decade

Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, Chicago, United States Of America, 20 - 23 May 2015

State of Qualitative Research in Doctoral Research in Architecture in Turkey at the Beginning of the 21th Century a Review

The Eleventh International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana Champaign, United States Of America, 20 - 23 May 2015

Systematic ICT Integration Model for Hearing Impaired Youths

The Qualitative Report Fourth Annual Conference, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida USA, Florida, United States Of America, 18 - 19 January 2013

Video Tape Analysis in Action Reseach

The Qualitative Report’s Fourth Annual Conference, 18 January - 19 April 2014

İşitme Engelli Gençlere Uygulanan Sözcük Dağarcığı Geliştirme Stratejilerinin İncelenmesi

22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11-12 Ekim. Trabzon, Trabzon, Turkey, 11 - 12 October 2012

Dünü Bugünü ve Geleceği İtibariyle Örgütsel Kimlik Kavramı

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.249-253

İşitme Engelli Öğrencilerin Kaynaştırma Eğitimlerine Yönelik Düzenlemeler

21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 20 - 22 October 2011, pp.39-40

Reflections For Educational Programme Designed For Hearing Impaired Youths

Seventh International Congress of Qualitative Inquire, CHİCAGO, United States Of America, 18 - 20 May 2011

Describing an Instruction for Enriching the Hearing Impaired Youths Vocabulary via Internet

Seventh International Congress of Qualitative Inquire, Chicago, United States Of America, 18 - 20 May 2011

Dengeli Matematik Öğretimi Uygulamalarını Değerlendirme Aracı

20 Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 23 October 2010

An examination of strategies applied to hearing impaired during the Page Design Course

2nd International Congress on Deafness: Communication and Learning., Spain, 3 - 04 June 2010

Vocabulary development strategies applied to hearing impaired youths during project base instruction

2nd International Congress on Deafness: Communication and Learning. Advances in the Oral Modality., Barcelona, Spain, 3 - 04 June 2010

A balanced literacy instruction model applied to hearing impaired youths A school base action research

2nd International Congress on Deafness: Communication and Learning., Barcelona, Spain, 3 - 04 June 2010 Sustainable Development

İşitme Engelli Son Sınıf Üniversite Öğrencisiyle İşe Başvuru Dosyası Geliştirme: Eylem Araştırması

Fine Arts Design Symposium with International Participation/Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 18 - 24 October 2009, vol.503

An investigation of description and intervention efforts of social competence characteristics of a mainstreamed primary classroom

The 10th Advances in Qualitative Methods Conference, Vancouver, British Columbia, Canada, 8 - 10 October 2009

Vocabulary developments efforts for youths hearing impairments during the news paper publication procedures

Division of International Special Education and Services y el Centro Ann Sullivan del Peru, CASP, Lima, Peru, 8 - 12 July 2007

İşitme Engelli Çocukların Okuma Anlamalarının Hata Analiziyle Değerlendirilmesi

16. Özel Eğitim Kongresi, 16-17 Kasım, 16-17 Kasım, Samsun, Samsun, Turkey, 16 - 17 November 2006

Books & Book Chapters

Developing an Inventory to Evaluate Communication Skills of Children With Normal Hearing and Hearing Loss

in: Handbook of Research on Socio-Cultural and Linguistic Perspectives on Language and Literacy Development, Salmon Angela K., Clavijo-Olarte Amparo, Editor, IGI Global Publisher of Timely Knowledge, pp.190-214, 2022 Sustainable Development

Özel Gereksinimli Çocuklarda Erken Okuryazarlık Gelişimi

in: Erken Okuryazarlık Eğitimi, ULUDAĞ GONCA, DURMUŞ TUĞBA, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.239-266, 2020

Veri Toplama Yöntemleri

in: Eylem Araştırması El Kitabı, Yıldız Uzuner, Meltem Özten Anay, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.79-108, 2014

Metrics

Publication

139

Citation (WoS)

85

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

52

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals