Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between Language Skills and Problem Behaviors of Elementary School Students: Reflections from Turkey

Teacher Educators of Children with Behavioral Disorders (TECBD) & the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference & Workshops, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

Project LanBe: Development and Effectiveness of anOnline Platform for Elementary School Teachers toSupport Language Skills and Deal with Problem Behaviors

Teacher Educators of Children with Behavior Disorders (TECBD); the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

Nitelikli Kitap Okuma (Niko) Erken Müdahale Programının Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Babaları Üzerindeki Etkililiği

7.Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2023), Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2023

Exploring Anxiety Level of Parents of Young Children with Developmental Disabilities During The Covid-19 Pandemic in Turkey

International Society on Early Intervention Conference (ISEI2022), Michigan, United States Of America, 27 - 30 September 2022, pp.36

Pilot Studies of Responsive Teaching with Preschool Children with Disabilities and their Parents in Turkey

International Society on Early Intervention Conference (ISEI2022), Michigan, United States Of America, 27 - 30 September 2022, pp.20 Sustainable Development

Interactional Behaviors of Turkish Mothers and Level of Autism, Social Skills and Problem Behaviors of Young Children with Autism Spectrum Disorders

International Society on Early Intervention Conference (ISEI2022), Michigan, United States Of America, 27 - 30 September 2022, pp.39

Views of Parents of Children with Down Syndrome on Early Intervention Services in Turkey: Problems, Expectations, and Suggestions

International Society on Early Intervention (ISEI2022), Michigan, United States Of America, 27 - 30 September 2022, pp.39

COVİD-19 Pandemisi Sürecinde 0-6 Yaş Aralığında Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerin Kaygı Düzeyinin İncelenmesi

6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2022), Eskişehir, Turkey, 26 May 2022 Sustainable Development

COVID-19 Sürecinde Okul Öncesi Eğitime Yeni Başlayan Özel Gereksinimli Çocukların Okula Uyumlarının Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2022), Eskişehir, Turkey, 26 May 2022 Sustainable Development

COVİD-19 Pandemi Sürecinde Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Gereksinimleri ve Psikolojik Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2022), Eskişehir, Turkey, 26 May 2022

Nitelikli Kitap Okuma Erken Müdahale Programı (NİKO)

5. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 27 - 29 June 2020

Erken Çocukluk Döneminde Çalışma Belleği İlgili Müdahale Çalışmalarının İncelenmesi

5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 27 - 29 June 2020

School counselors’ self-efficacy perceptions regarding special education in turkey

2009 CEC Annual Convention and Expo, SEATTLE, United States Of America, 01 April 2009 - 04 September 2019

Activity and Transition-Based Naturalistic Instruction at Centers (Master Lecture)

International Society on Early Intervention Conference, 25 - 28 June 2019

Rutin-Etkinlik-Geçiş Temelli Fırsat Öğretimine Dayalı Grup Eğitimi Modeli

2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongeesi, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018, pp.140

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocukların İletişim İşlevlerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Erken ÇocukluktaMüdahale Kongresi, Turkey, 29 March - 01 April 2018

Erken Bütünleştirme Projesi

II. International Congress on Early Childhood Intervention. 29 Mart-1 Nisan 2018, Antalya/Türkiye., 29 March - 01 April 2018

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların iletişim işlevlerinin belirlenmesi

II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018

AİLE ODAKLI ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ

I. Ulusal Riskli Bebek Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 March 2018, vol.1, pp.1 Sustainable Development

Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Birimi Müdahale Modeli

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8 - 10 November 2017

Naturalistic Instruction Strategies in Early Childhood Inclusion.

Okul Öncesinde Kaynaştırma Konferansı, Hamburg, Germany, 24 November 2017

Down sendromlu çocuğu olan ebeveynlere yönelik doğal öğretime dayalı erken müdahale (DÖDEM) programının etkililiği.

27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8-10 Kasım 2017, Ondokus Mayıs Üniversitesi, Samsun., Turkey, 8 - 10 November 2017

OKULÖNCES KAYNAŞTIRMA SINIFINDA ÖĞRETMEN

5. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİEĞİTİM KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2016, vol.1, pp.1

Okulöncesi Kaynaştırma Öğretmenlerine Yönelik Etkili Uygulamalar: Doğal Öğretim Süreci

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2017

Erken Çocuklukta Okul Çaplı Olumlu Davranış Desteği ModelininEtkililiği

Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8 - 10 October 2017

Özel gereksinimli karakteri bulunan çocuk kitaplarının incelenmesi

27. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 8 - 10 October 2017

“Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi (UNICEF TURKİYE)”

Türkiye’de Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitiminde Başarı için Öncelikler., 21 - 22 September 2017

Common Aspects and Related Research on Early Intervention Programs Conatining ABA Relationship Based and Naturalistic Teaching Strategies

he International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016, vol.1, pp.61

ransition Based Early Intervention Group Training for Young Children with Developmental Disabilities in Turkey

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016, vol.1, pp.62

The Transition Process of Young Children with Down Syndrome From Early Intervention to Preschool in Turkey

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

A Review of Studies Conducted on Millieu Teaching

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016, vol.1, pp.63

A School Wide Teacher Training Program on Positive Behavioral Supports in Early Childhood in Turkey

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

Dancing with Rhythm in Parent Child Interaction

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

A Literature Review on the Co Occurrence of Hearing Impairment and Autism Spectrum Disorder

the International Society on Early Intervention 2016 Conference (ISEI2016), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016, vol.1, pp.58

Interactional Behaviors of Parents of Children with Developmental Disability and Implementation of the Responsive Teaching Program in Turkey

Oral presentation at the International Society on Early Intervention 2016 Conference ISEI2016, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

A Literature Review on the Co Occurence of Hearing Impairment and Autism Spectrum Disorder

International Society on Early Intervention Conference Stockholm/Sweden 2016, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

A Review of Studies Conducted on Milleu Teaching

International Society on Early Intervention Conference 2016, Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

Early Childhood Intervention and the Use of ASQ in Turkey

the 2nd Invitational Symposium of International ASQ Researchers: ASQ AROUND THE WORLD, Stockholm, Sweden, 6 - 08 June 2016

The Trancition Process of Young Children with Down Syndrome from Early Internention to Preschool in Turkey

International Society on Early Intervention Conference Children's Right and Early Intervention (Stockholm University), Stockholm, Sweden, 8 - 10 June 2016

Özel Eğitim ve Teknoloji Kullanımı: Let's Try Ict

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016 Sustainable Development

Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek Biriminde Yürütülen Erken Müdahale Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi- UDEMKO2016, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Karşılıklı Öğrenme ile Erken BütünleştirmeEarly Inclusion Through Learning Each Other

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'ne (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.316

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için DoğalÖğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi'ne (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, pp.303-304

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2 Türkçe Versiyonu GOBDÖ 2 TV Kursu

Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası3. Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016, vol.1, pp.52

Okulöncesi kaynaştırma sınıflarında öğretmenler için doğal öğretim süreci: Doğal öğretim projesi hazırlık aşaması

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

ARİZONA ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI (AzEIP)

3.Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta MüdahaleKongresi (UDEMKO-2016), Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Avrupa da Zihinsel Yetersizlik Alanında Öğretmenlere Yönelik Bütünleştirme Eğitimi Bir ERASMUS Projesi

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016)., Eskişehir, Turkey, 1 - 03 April 2016

Eğitim ve Teknoloji Kullanımı LET S TRY I T PROJESİ

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016), Eskişehir, Turkey, 1 - 03 April 2016

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için DoğalÖğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Hormonlar ve Çocuk

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler için Doğal Öğretim Süreci Doğal Öğretim Projesi Hazırlık Aşaması

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Arizona Early Intervention Program AzEIP İncelenmesi ve Tanıtılması

3. Uluslarası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Özel Eğitim ve Teknoloji Kullanımı: Let’s Try Ict

3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, Turkey, 31 March - 04 April 2016 Sustainable Development

Özel Eğitimde Bir Erasmus+ Projesi: Let's Try Ict

25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2015

Early Childhood Intervention Practices and DEC Recommended Practices in Turkey

DEC’s 31st Annual International Conference on Young Children With Disabilities and Their Fami lies, 7 - 10 October 2015

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2 Türkçe Versiyonu GOBDÖ 2 TV

nternational Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), 13 - 15 May 2015

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale ETEÇOM Programı

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015

Perceptions of parents of babies with down syndrome on diagnosis and intervention services in Turkey

Council for Exceptional Children (CEC) 2015 Convention & Expo, San Diego, United States Of America, 8 April - 11 May 2015

Gelişimsel destek programı GEDEP

International Congress on Early Childhood Intervention, 3 - 06 April 2014

Gelişimsel destek programı (GEDEP)

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

Otizm spektrum bozukluğu gösteren çocukların erken müdahale sürecinde nitelikli baba katılımı

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014

Social skill teaching intervention for preschool children with Autism Spectrum Disorder

International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.285

Cerebral Palsy ve Erken Çocuklukta Müdahale İlişki Temelli Yaklaşımlar ve Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı

4. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2013

Effectiveness of Responsive Teaching for children with Autism and their mothers in a small group arrangement

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 1 - 03 July 2013

Case Study: Training a mother of child with Autism on how to provide Discrete Trial Teaching

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 1 - 03 July 2013

Turkish Version of the Autism Screening Instrument for Educational Planning ASIEP 3

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

Competencies and perceptions of early childhood inclusive classroom teachers in Turkey

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

What predicts academic competence in young Turkish children at risk for antisocial behavior: Problem behaviors or social skills

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

Qualitative research on the needs of families of children with Cerebral Palsy

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

Pilot study of the Turkish Version of the Autism Behavior Checklist

Regional Conference of International Society on Early Intervention, St. Petersburg, Russia., ST PETERSBURG, Russia, 01 July 2013

First step to success early intervention program preschool version implementation in Turkey and qualitative results

1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 13 - 14 September 2012

First Step to Success Early Intervention Program -Preschool Version: Implementation in Turkey and Quantitative Results

1st International Early Childhood Intervention Conference and EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 13 - 14 September 2012

First Step to Success Early Intervention Program -Preschool Version: Implementation in Turkey and Qualitative Results

1st International Early Childhood Intervention Conference EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 13 - 14 September 2012

First step to success early intervention program preschool version: Implementation in Turkey and quantitative results

1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 8 - 11 September 2012

Effectiveness of instruction performed through activity schedules on leisure skills of children with Autism

1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference 2012, Braga, Portugal, Braga, Portugal, 01 September 2012, vol.46

Başarıya ilk adım erken eğitim programı anaokulu versiyonu: Türkiye uygulaması

International Participation 1st National Interdisciplinary Congress on Early Intervention, Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Problem Behaviors Social Skills of Students and Opinions of Teachers on Inclusion

DEC’s 27th. Annual International Confrenece on Young Children with Special Needs and Their Families. November, 17-19, National Harbor, Maryland, USA, Maryland, United States Of America, 17 November 2011 Sustainable Development

First step to success early intervention program preschool version: Implementation in Turkey and quantitative results

1st International Early Childhood Intervention Conference & EURLYAID Annual Conference, Braga, Portugal, 08 September 2012 - 11 September 2011

Studies on imitation skills of children with Autism Spectrum Disorders

Third International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, New York, USA, New York, United States Of America, 01 May 2011

Investigating needs of mothers with premature low birth weight infants in Turkey

Council for Exceptional Children-Division of Early Childhood’s 26th Annual International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families in Kansas City, Kansas, USA, KANSAS CITY, United States Of America, 14 October 2010

Özel eğitimde Türkiye kaynaklı makale bibliyografyası

19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, Turkey, 22 - 24 October 2009

DİLKOM Oyun Grupları DİL OG

III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 2 March - 05 May 2005

Mothers' self efficacy beliefs & Mother Child interaction : A Turkish Perspective

Council for Exceptional Children Convention Salt Lake City, Utah, USA, SALT LAKE CITY, United States Of America, 02 April 2005

Are we including?: Crucial issues regarding Inclusion in Turkey

Council for Exceptional Children Convention Salt Lake City, Utah, USA, SALT LAKE CITY, United States Of America, 02 April 2005

An effective early intervention program for at risk children for anti social behaviors First Step to Success

The First Symposium on Learning and Teaching in 2000s by Marmara University, Istanbul, İstanbul, Turkey, 06 June 2002

Examining Turkish teachers sense of efficacy An international perspective

American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, San Diego, CA, USA, SAN DIEGO, United States Of America, 06 March 2002

Cultural factors and assessment of young children at risk or with disabilities

American Educational Research Organization (AERO) Conference, Tempe, Arizona, USA, TEMPE, United States Of America, 6 - 08 March 2001

Parental beliefs on childhood disability

American Educational Research Organization (AERO) Conference, Tempe, Arizona, USA, TEMPE, United States Of America, 06 March 2001

An alternative early assessment approach Play based assessment

The 10th National Special Education Conference, Antakya, ANTAKYA, Turkey, 06 March 2000

Comparison of attitudes of regular teachers toward inclusion of students with mental retardation

The 8th National Special Education Conference, Edirne, Edirne, Turkey, 08 October 1998

Books & Book Chapters

Denver Erken Başlama Modeli (Early Start Denver Model-ESDM)

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İLİŞKİ TEMELLİ-GELİŞİMSEL-DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR VE MÜDAHALELER, İbrahim H. DİKEN,Özlem TOPER, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.296-314, 2023 Sustainable Development

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı-ETEÇOM (Responsive Teaching-RT)

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İlişki Temelli-Gelişimsel-Davranışsal Yaklaşımlar ve Müdahaleler, İbrahim H. DİKEN,Özlem TOPER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.232-243, 2023 Sustainable Development

Otizm Spektrum Bozukluğu: Tanım, Tarihçe, Nedenler ve Yaygınlık

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İLİŞKİ TEMELLİ-GELİŞİMSEL-DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR VE MÜDAHALELER, İbrahim H. Diken,Özlem Toper, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-27, 2023 Sustainable Development

Otizm Spektrum Bozukluğu: Özellikler

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İLİŞKİ TEMELLİ-GELİŞİMSEL-DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR VE MÜDAHALELER, İbrahim H. DİKEN,Özlem TOPER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.34-49, 2023 Sustainable Development

Otizm Spektrum Bozukluğu: Kanıt Temelli Uygulama Raporları

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İlişki Temelli-Gelişimsel-Davranışsal Yaklaşımlar ve Müdahaleler, Diken İbrahim H., Toper Özlem, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.206-230, 2023

Otizm Spektrum Bozukluğu: Tanım, Tarihçe, Nedenler ve Yaygınlık

in: Otizm Spektrum Bozukluğu:İLİŞKİ TEMELLİ-GELİŞİMSEL-DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR VE MÜDAHALELER, Diken İbrahim Halil, Toper Özlem, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.2-27, 2023

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı-ETEÇOM (Responsive Teaching-RT)

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İlişki Temelli-Gelişimsel-Davranışsal Yaklaşımlar ve Müdahaleler, Diken İbrahim Halil, Toper Özlem, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.232-243, 2023

İlişki Geliştirme Müdahalesi (Relationship Development Intervention [RDI]), DIR/Floortime Modeli (Developmental, Individual Differences/ Floortime [DIR/Floortime]), Oyun Projesi (The PLAY Project)

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İLİŞKİ TEMELLİ-GELİŞİMSEL-DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR VE MÜDAHALELER, Diken İbrahim Halil, Toper Özlem, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.248-266, 2023

RT (RESPONSIVE TEACHING): Etkileşimli Öğretim

in: Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Kapsamlı Uygulamalar, Ülke-Kürkçüoğlu, Burcu, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.399-436, 2023

İlişki Geliştirme Müdahalesi (Relationship Development Intervention [RDI]), DIR/Floortime Modeli (Developmental, Individual Differen- ces/Floortime [DIR/Floortime]), Oyun Projesi (The PLAY Project)

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İlişki Temelli-Gelişimsel-Davranışsal Yaklaşımlar ve Müdahaleler, Diken İbrahim H., Toper Özlem, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.248-267, 2023

Otizm Spektrum Bozukluğu: Kanıt Temelli Uygulama Raporları

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İLİŞKİ TEMELLİ-GELİŞİMSEL-DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR VE MÜDAHALELER, Diken İbrahim Halil, Toper Özlem, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.206-228, 2023

Otizm Spektrum Bozukluğu: Tanım, Tarihçe, Nedenler ve Yaygınlık

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İlişki Temelli-Gelişimsel-Davranışsal Yaklaşımlar ve Müdahaleler, Diken İbrahim Halil, Toper Özlem, Editor, Pegem Akademi, pp.1-32, 2023

Otizm Spektrum Bozukluğu: Özellikler

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İlişki Temelli-Gelişimsel-Davranışsal Yaklaşımlar ve Müdahaleler, Diken İbrahim Halil, Toper Özlem, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.34-49, 2023

Özel Eğitim

in: 2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi, Akgündüz Devrim, Editor, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, pp.380-401, 2023

RT (RESPONSIVE TEACHING): ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM

in: Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Kapsamlı Uygulamalar, Ülke Kürkçüoğlu, Burcu, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.399-440, 2023

Denver Erken Başlama Modeli (Early Start Denver Model-ESDM)

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İLİŞKİ TEMELLİ-GELİŞİMSEL-DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR VE MÜDAHALELER, Diken İbrahim Halil, Toper Özlem, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.296-314, 2023

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Sosyal Etkileşim Becerileri

in: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN OKULÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARA ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİM SUNMA, Diken İbrahim Halil, Kurnaz Erkan, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.41-59, 2022

Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Eğitim Programları

in: Özel Gereksinimli Bireylerde Aile Eğitimi ve Katılımı, Yıldız Demirtaş Vesile, Karadağ Filiz, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.367-394, 2022

Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Eğitim Programları

in: Özel Gereksinimli Bireylerde Aile Eğitimi ve Katılımı, Vesile Yıldız Demirtaş ve Filiz Karadağ, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.367-394, 2022

Otizm Spektrum Bozukluğu: Tarama, Tanılama ve Gelişimsel Değerlendirme

in: Erken Çocuklukta Otizm Spektrum Bozukluğu Temel Bilgiler, Diken,İbrahim H., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-199, 2022

Çocuklarda özel eğitim uygulamaları

in: Özel Gereksinim ve Ruhsal Bozukluklar, Başgül Şaziye Senem, Esin İbrahim Selçuk, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.5-11, 2021

Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2019

Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-I

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2019

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-II, İbrahim Halil Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.83-102, 2019

Fiziksel Yetersizliği Olan Bireyler

in: Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler-I, Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.141-153, 2019

Erken Eğitsel Müdahale Modelleri ve Temel KuramlarErken Müdahale

in: Erken Müdahale, Pınar Bayhan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.64-81, 2018

Erken Eğitsel Müdahale Modelleri ve Temel Kuramlar

in: Erken Müdahale, Bayhan Pınar, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.64-81, 2018

Imlementation of the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) in the Turkish Education System

in: An Emerging Approach for Education and Care: Implementing a Worldwide Classification of Functioning and Disability, Susana Castro,Olympia Palikara, Editor, Routledge Curzon, London , London, pp.23-43, 2018

0-3 YAŞ ÇOCUKLARA EVDE GELİŞİMSEL DESTEK

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2017

0-3 yaş çocuklarda nitelikli ebeveyn-çocuk etkileşimi

in: 0-3 yaş çocuklara evde gelişimsel destek (ebeveynler/bakıcılar için), Mehmet Yanardağ, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.20-48, 2017

6-12 Yaş Arasındaki Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocukların Özellikleri

in: GELİŞİMSEL DESTEĞE GEREKSİNİMİOLAN OKUL DÖNEMİ ÖĞRENCİLER(6-12 YAŞ) VE ÖZELLİKLERİ, DİKEN, İBRAHİM HALİL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.74-94, 2017

Özel Eğitim ve Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar

in: Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.34-56, 2017

Özel eğitim ve özel eğitime gereksinimi olan çocuklar

in: Yurdakök pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.490-505, 2017

Özel Eğtiim

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2014

İlköğretimde Kaynaştırma

Ankara: Pegem Akademi, Ankara, 2010

Özel Gereksinimli Öğrenciler

in: Sınıfta Etkili Öğretim ve Yönetim (Etkinlikler ve Örnekler), Dilek Erbaş, Editor, Data Yayıncılık, Ankara, pp.553-618, 2010

Erken Müdahale

in: 0-6 Yaş Arası Down Sendromlu Çocuklar ve Gelişimleri, E. Sema Batu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.45-65, 2009

Metrics

Publication

302

Citation (WoS)

383

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

293

H-Index (Scopus)

11

Citiation (TrDizin)

2

Project

39

Intellectual Property

5

Thesis Advisory

28

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals