Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Unique Culinary Value of Ilgın: Yazma

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bitlis, Turkey, 8 - 10 May 2024 Creative Commons License Sustainable Development

A Turkish Pickle from the Pantry of History: Eggplant Pickle

VIII. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Şırnak, Turkey, 25 - 27 April 2024

Sağlıklı Besin Hazırlama İlkeleri

Dünya Obezite Günü Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 05 March 2024

Evaluation of the Emergency Meal Kitchen Menus Meeting the Daily Nutritional Requirements

14th European Nutrition Conference FENS2023, Belgrade, Serbia, 14 - 17 November 2023, vol.91, pp.212 Creative Commons License Sustainable Development

Mutfak, Kültür ve Gastronomi Turizmi

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Bitlis, Turkey, 8 - 10 June 2022, pp.1-4

The effect of using slaked limewater (calcium hydroxide) on taste perception in pumpkin dessert

EUROSENSE 2022: A Sense of Earth 10th European Conference on Sensory and Consumer Research, Turku, Finland, 13 September 2022, pp.313

Marul Yoğurtlaması

II. Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 May 2022

Bir Osmanlı İftarının Enerji ve Besin Değeri

Her Yönüyle Ramazan’da Beslenme Webinar Programı, İstanbul, Turkey, 22 April 2022

Baklava Recipes from the Greek King Otto I to the Present

14th Annual International Conference on Mediterranean Studies, Atina, Greece, 29 - 30 March 2021, pp.18-19

Geçmişten Günümüze Yeme-İçme Değişimi

Multidisipliner Yaklaşımla Yeme Bilimi-Eatoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 December 2020, pp.34-35

Karaman Mutfak Kültürü ve Yemekleri

Karaman Sempozyumu, Karaman, Turkey, 20 - 22 June 2019

Aksaray Mutfak Kültürü ve Yemekleri

IV. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.230-251

Pastry (Borek) Culture in Uzbek Tatars: Böğrüdelik Village Sample

IV. International Tourism Congress-ITC 2019, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.336-337

Nutritional Evaluation of Kitabut Tabbahin Which is an Ottoman Cook Book (19th Century Manuscript)

Annual conferenceof the Association for the Study of Food Society (ASFS) and the Agriculture, Food and Human Values Society (AFHVS), Anchorage, United States Of America, 26 - 29 June 2019

Fats and Their Effects on Food Intake

The 3rd International and 15th Iranian Nutrition Congress, Tahran, Iran, 19 - 21 December 2018, pp.70

Gastronomi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Genel Profiline Yönelik Bir Değerlendirme

III. Uluslararası Turizm Fuarı (Gastronomi Zirvesi-Gastronomi Kongresi), Ankara, Turkey, 22 - 25 March 2018, vol.21, pp.535-558

Geleneksel Türk Mutfağında Kullanılan Çiçekler

International Congress on Cultural Heritage and Tourism, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.954-969

Evaluation of Products Located in Menus in Terms of Nutritional Facts

Seventh International Conference on Food Studies, Roma, Italy, 26 - 27 October 2017

Vegan Vegetarian Dish Samples from Turkish Cuisine

Seventh International Conference on Food Studies, Roma, Italy, 26 - 27 October 2017

Koca Ustadan Issız Adama Aşçılık Mesleğinin Değişimi

8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016

Central Asian Turkish Cuisine (Orta Asya Türk Mutfak Kültürü)

IX. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity, Verona, Italy, 7 - 11 September 2015, pp.247-254

A Migrant Village in Eskişehir İdrisyayla Traditional Cuisine and Its Spatial Impacts (Eskişehir de Bir Göçmen Köyü İdrisyayla Gelenksel Mutfak Kültürü ve Mekânsal Etkileri)

IX. International Turkic Culture, Art and Protection of Cultural Heritage Symposium/Art Activity, Verona, Italy, 7 - 11 September 2015, pp.305-314

Gastronomi

2. Bursa Turizm Zirvesi, Bursa, Turkey, 18 - 19 December 2015

Osmanlı Ramazan Mutfak Kültürü ve Günümüze Yansımaları

International Congress On Ottoman Studies, Sakarya, Turkey, 14 - 17 October 2015

Parmakların Okuduğu Menü: Braille Alfabesi ile Bir Model Önerisi

15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2014

Reflections of Tourism Business’ Environmental Awareness to the Journals

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

The Food and Beverage Rituals Related with Childbirth in the Turkish Culture

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

1888’den Günümüze Hacı Abdullah Lokantası

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.745-757

Bir Kurum Tarihi Çalışması Örneği Olarak Yasin Sucukları

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.733-744

Orta Asya’dan Cumhuriyet Dönemine Türk Mutfağındaki Yemeklerin Değişimi: Yazılı Kaynaklar Üzerinden Bir Değerlendirme

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.346-358

Keş A Traditional Dried Yogurt (Keş Geleneksel Bir Yoğurt Kurusu)

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus [2. Adriyatikten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu], Struga, Macedonia, 24 - 26 October 2013, vol.1, pp.133

Classroom Teachers Attitudes towards Nutrition Education and the School Food Environment An Online Survey in Turkey

Society for Nutrition Education and Behavior 2013 Annual Conference, United States Of America, 9 - 12 August 2013, vol.45, pp.61-62

Sokaklardan Evlere Termiye

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.549-551

Tatlara Tat Katan Kabuk Tarçın Osmanlı Mutfağındaki Yeri

1. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü), Bilecik, Turkey, 14 - 15 October 2010, pp.311-334

Nevşehir Mutfak Kültürü ve Yemekleri

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011, vol.6, pp.151-176

Geleneksel Bir Lezzet Olan Musakka Moussaka nın Türk ve Yunan Mutfak Kültürlerinde İncelenmesi

I. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.630-631

Özel Bir Lezzet Kiraz Diblesi

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.562-563

Türk Mutfağında Geleneksel Etli Meyve Yemekleri

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Yüzüncüyıl Üniversitesi, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.565-569

Unutulan Bir Lezzet Bastırma

II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, Turkey, 27 - 29 May 2009, pp.823-825

Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt Eserinde Yer Alan Seçili Tariflerin Günümüze Uyarlanması

VI. International Gastronomy Tourism Studies Congress, Afyonkarahisar, Turkey, 6 - 09 October 2022, pp.178-198

Books & Book Chapters

Kumiss

in: Beverages with Historical, Cultural and Tourism Dimensions, Gökhan Yılmaz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.261-272, 2023 Creative Commons License

The Evolution of Turkish Cuisine in the Last Century

in: 100 Years of Gastronomy in Turkey, Ankara Hacı Bayram Veli University's Gift Series for the 100th Anniversary of the Republic-IX, Fügen DURLU ÖZKAYA,Menekşe CÖMERT, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.11-31, 2023 Creative Commons License

Energy and Nutritional Value of an Ottoman Iftar

in: Her Yönüyle Ramazan’da Sağlıklı Beslenme, Ersoy Gülgün,Büyükuslu Nihal,Öztürk Rabia İclal, Editor, İstanbul Medipol Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.185-196, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

Balık ve Deniz Ürünleri

in: Meyhane İhtisas Kitabı A’dan Z’ye Meyhane: Nedir, Nasıl Çalışır?, Zat Erdir, Aras A. Nilhan, Öncüoğlu Engin, Kutluoğlu Onur, Şumnu Umut, Meriç Murat, Editor, Anason İşleri Kitapları, İstanbul, pp.283-300, 2022

Gıda,Tarih ve Kültür

in: Gıda Felsefesi, Doğan Murat, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.29-42, 2021

Eskişehir

in: Türkiye Lezzet Rotaları, Yazıcıoğlu İrfan, Sormaz Ümit, Canbolat Cihan, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.448-458, 2021

Brezilya ve Türk Mutfaklarının Benzerlikleri ve İki Kültürde Kahve

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 4, Ermağan İsmail, Tahsin Emine, Tekin Segâh, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.577-594, 2021

Ankara

in: Türkiye Lezzet Rotaları, Yazıcıoğlu İrfan, Sormaz Ümit, Canbolat Cihan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.427-437, 2021

Eskişehir

in: Türkiye Lezzet Rotaları, Yazıcıoğlu İrfan, Sormaz Ümit, Canbolat Cihan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.448-458, 2021

Bilim ve Yenilikçi Teknolojilerin Sürdürülebilir Gastronomiye Etkileri

in: Gastronomi ve Sürdürülebilirlik, Yüncü Rafet, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 4178, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2957, Eskişehir, pp.22-44, 2020 Sustainable Development

Türk Mutfağında Deniz Ürünleri ile Hazırlanan Yemekler

in: Uygulamalı Türk Mutfağı, Şahin Perçin Nilüfer, Uçuk Ceyhun, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.196-207, 2020

Sürdürülebilir Gastronomide Yöresel Mutfakların Rolü ve Örnekler

in: Gastronomi ve Sürdürülebilirlik, Yüncü Rafet, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 4178, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2957, Eskişehir, pp.46-73, 2020 Sustainable Development

Malatya: Analı Kızlı

in: Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, Saçılık Y Melehat, Çeik Samet, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.299-303, 2019

Karaman Mutfak Kültürü ve Yemekleri

in: Karaman Araştırmaları-II, Muşmal Hüseyin, Yüksel Erol, Kapar Mehmet Ali, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.231-245, 2019

Gastronomide Dinsel Kültürün Etkileri

in: Gastronomi Olgusuna Sosyolojik Bakış, Avcıkurt Cevdet, Sarııoğlan Mehmet, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.71-83, 2019

Başlıca Besin Grupları

in: Beslenmenin Temel İlkeleri, Atkoşar Zeki, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.106-127, 2018

Türk Aşçılık Tarihi

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri ve Meslekler, Nazmi Kozak, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, İstanbul, pp.755-780, 2018

Osmanlı Ramazan Mutfak Kültürü ve Günümüze Yansımaları

in: Osmanlı’da Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü, Zülfkar-Aydın, Mükerrem Bedizel Aydın, Ravza, Editor, Mahya Yayınları 61, İstanbul, pp.375-391, 2018

Türkiye’de Kış Turizminin Başladığı Yer: Uludağ

in: Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri ve Meslekler, Nazmi Kozak, Editor, Yıkılmazlar Basın Yayın, İstanbul, pp.263-296, 2018

Mengen, Aşçılık ve Eğitim

in: Kamp’ın Kitabı [I-II. Ulusal Aşçılık Kampı], Güldemir, Osman Kurnaz, Alper, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.27-33, 2017

Sonuç Yerine

in: Kamp’ın Kitabı [I-II. Ulusal Aşçılık Kampı], Güldemir Osman, Kurnaz Alper, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.169-170, 2017

Bölgelere Göre Türk Mutfak Kültürü

in: Türk Mutfak Kültürü, Arıkan, Alev Dündar, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3286, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2149, Eskişehir, pp.106-139, 2017

Başlıca Besin Grupları

in: Beslenmenin Temel İlkeleri, Zeki Atkoşar, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.106-127, 2017

Geleneksel Türk İçecekleri

in: İçecek Bilgisi, Yüncü, H. Rafet, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.90-112, 2016

İskandinav ve Rus Mutfağı

in: Dünya Mutfakları-I, Yılmaz, Hakan, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3309, Eskişehir, pp.120-147, 2016

Geleneksele Dönüşün Öyküsü: Slow Food

in: Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi, Yılmaz Hakan, Editor, Detay Yayıncılk, Ankara, pp.193-212, 2016

Mutfağın Planlanması ve Kurulumu

in: Mutfak Hizmetleri Yönetimi, Önçel, Sibel, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3403, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2255, Eskişehir, pp.26-58, 2016

Gelir ve Maliyet Kontrolü

in: Yiyecek İçecek Yönetimi, Sezerel Hakan, Doğdubay Murat, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3288, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2151, Eskişehir, pp.146-173, 2016

Yemekler Uygulama Örnekleri

in: Osmanlı Mutfağı, Bilgin Arif, Önçel Sibel, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.94-120, 2016

Bölgelere Göre Türk Mutfak Kültürü

in: Türk Mutfak Kültürü, Arıkan Alev, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3286, Eskişehir, pp.106-139, 2016

Üretim ve Servis Süreci

in: Yiyecek İçecek Yönetimi, Sezerel Hakan, Doğdubay Murat, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.112-145, 2016

Ulusal ve Uluslararası Gastronomi Kurumları

in: Yiyecek Endüstrisinde Trendler, Özdoğan, Osman N., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.83-96, 2016

Kitabın tüm bölümleri

in: Yiyecek İçecek Sektörü İçin Mesleki İngilizce Vocational English for Food Beverage Sector, Ebru Erke, Editor, Beta Basım Yayım, pp.1-149, 2015

Baslıca Besin Grupları

in: Beslenmenin Temel İlkeleri, ATKOŞAR ZEKİ, Editor, T.C. ANADOLU ÜNIVERSITESI YAYINI, pp.106-128, 2015

Yiyecek ve İçecek Bölümü Mutfak Planlaması

in: Turizm İşletmelerinde Yiyecek İçecek Yönetimi El Kitabı, Murat Doğdubay, Editor, Grafiker Yayınları, pp.101-123, 2015

Yasin Sucukları

in: Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü, Kozak, Nazmi, Editor, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir, pp.243-254, 2013

Yiyecek İçecek Sektörü

in: Yiyecek İçecek Yönetimi, Denizer, Dündar, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2607, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1575, pp.2-23, 2012

Yiyecek İçecek Bölümünde Planlama

in: Yiyecek İçecek Yönetimi, Denizer, Dündar, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2607, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1575, pp.24-47, 2012

Gelir Kontrolü

in: Yiyecek İçecek Yönetimi, Denizer, Dündar, Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2607, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1575, Eskişehir, pp.170-190, 2012

Yokluğun ve Açlığın Yarattığı Beslenme

in: Açlık, Aras, Nilhan, Editor, Metro Kültür Yayınları Gastro Dizisi V, İstanbul, pp.129-142, 2011 Sustainable Development

Metrics

Publication

111

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

263

H-Index (Scholar)

9

Citiation (TrDizin)

34

H-Index (TrDizin)

3

Project

21

Thesis Advisory

1

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals